Kristoffer Bayer & Silas Marker : Folket

Kristoffer Bayer & Silas Markers bog om ‘folket’ kommer på Próblemas forlag senere i år.

ALLE SNAKKER OM FOLKET,
MEN INGEN VED, HVAD DET ER.

I DENNE BOG FORSØGER
KRISTOFFER BAYER  OG SILAS MARKER
AT
GIVE SVAR PÅ SPØRGSMÅLET OM,
HVAD FOLKET ER.
DET LYKKES IKKE, FOR DET VISER SIG,
AT FOLKET ER LIGE SÅ UMULIGT,

SOM DET ER NØDVENDIGT.

Seminarrække : Hvad er folket?

Der er snart folketingsvalg. Folket skal til stemmeurnerne og vælge dets repræsentanter. Men hvad er det for en størrelse, der stemmer? Hvad er folket – og hvorfor er det egentlig sådan, at det skal bruge sin magt på at give den til nogle andre?
Siden den romerske antik har det været en fundamental antagelse i den politiske tænkning, at magten bor i folket. Med de to store revolutioner i det 18. århundrede – den franske og den amerikanske – blev skruen strammet engang, så magten ikke længere blot residerede i folket, men også udgik fra folket. Revolutionerne gjorde folket til et subjekt, der kunne grundlægge en helt ny styreform – og afskaffe en eksisterende. I dag ses folkets magt som fundamentet for vores samfund; det er den magt, der oprindeligt har grundlagt det, og på hvilken samfundets legitimitet hviler. Det er denne oprindelige magt, politikere røde som blå henviser til, når de hævder at repræsentere folket. Og det er selvsamme magt, folket kan henvise til, når det hævder, at politikerne ikke repræsenterer det godt nok. Som der står i den tyske forfatning: »Al statsmagt udgår fra folket.« Bertolt Brecht har til den formulering stillet et godt spørgsmål: »Men hvor går den hen?«
Til efteråret holder vi en række aftenarrangementer om ‘folket,’ hvor vi stiller to grundlæggende spørgsmål: Hvad er folket? Og hvor går dets magt hen?
Over fire gange vil vi beskæftige os med ‘folkets’ betydning i politisk filosofi. Hvert seminar bliver indledt af et oplæg, der stiller skarpt på et centralt demokratisk spørgsmål og inddrager forskellige politiske tænkeres begreber om ‘folket’. Oplægger danner udgangspunkt for en fælles samtale, der forhåbentlig gør os klogere og i stand til at forstå og deltage i vores demokrati på et bedre grundlag.
Temaerne for de fire gange er:
Antikken: Er folket farligt? – med Platon, Aristoteles og Rancière
Oplysningen: Kan folket repræsenteres? – med Hobbes og Rousseau
Nutiden: Skal folket forgudes eller frygtes? – med Habermas, Müller og Mouffe
Fremtiden: Radikalt demokrati eller anarki? – med Laclau og Agamben
Parallelt med denne seminarrække udgiver vi bogen “Folket” af Kristoffer Bayer og Silas Marker. Det er deres arbejde med spørgsmålet om folket, og de samtaler det gav anledning til, der er afsættet for denne seminarrække. Og Kristoffer Bayer vil holde oplæg til seminarene og være med til at rammesætte diskussionerne.
Praktiske informationer:
Tid: 18:30 – 20:30
Datoer: 12/10, 19/10, 3/11, 17/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads, 3.3., 2200 København N
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Der vil blive serveret te, kaffe og snacks.
Tilmelding: Tilmelding sker via dette link: https://forms.gle/vqFoByqU1ifXgfwR8
Arrangementerne er støttet af Nørrebro Lokaludvalg og bliver afholdt i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik.

 

 

Seminarrække om “Lacans fire diskurser”

Próblema udbyder i samarbejde med NLS – København: ”Lacan og de fire diskurser”, et undervisningsforløb v. René Rasmussen.

I sit 17. seminar, L’envers de la psychanayse (69-70), præsenterede Lacan sin diskursteori som en fortsættelse af sit arbejde med at identificere og analysere sprogets formative betydning for psykiske og sociale relationer.
Med udgangspunkt i sine grundlæggende antagelser om sproget, opstiller han en formaliseret skematik for de forskellige måder, som sproget – i et givent rum, i en given social sammenhæng – kan være struktureret på. ‘De fire diskurser’ – mesterdiskursen, den hysteriske diskurs, universitetsdiskursen, og analytikerens diskurs – er analytiske redskaber, der forsøger at gå bag om det, der bliver talt om i de konkrete diskurser, og i stedet interesserer sig for, hvordan denne tale er struktureret, og de principper, som den er struktureret omkring.
Det, der i Lacans optik, kendetegner en diskurs, er, hvilke positioner der optræder i talen. I en diskurs er der nogen eller noget, der taler, og diskursen implicerer altid en Anden, som denne talen er rettet mod, henvendt til, direkte eller indirekte. I talen er der noget, der er udelukket, noget som ikke kan finde udtryk i talen, noget som undslipper begrebsliggørelse, og talen producerer altid noget andet og noget mere, end det der bliver sagt.

Om forløbet:
Over fire undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i og diskussion af Lacans fire diskurser, og hver undervisningsgang vil have fokus på én af de 4 diskurser: hhv. mesterens, hysterikerens, den universitære og den analytiske diskurs.
Udover de fire diskurser, vil grundlæggende begreber hos Lacan, blandt andet subjektet, signifianten, den Anden og begæret blive introduceret, ligesom kliniske aspekter vil blive inddraget og diskuteret. Forløbet henvender sig derfor også til personer, der ikke tidligere har beskæftiget sig med Lacan.
Vi opfordrer til at deltagerene læser Lacans Seminar XVII – The Other Side of Psychoanalysis parallelt med undervisningsforløbet, men det er ikke et krav for at kunne deltage i undervisningen.

Om underviseren:
René Rasmussen er praktiserende lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har mere end 28 års klinisk erfaring, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”. Seminarrækken om ”Lacan og de fire diskurser” er den fjerde René Rasmussen holder, efter ”Sprog og affekt” (2019), ”Lacan om angst” (2020-21) og “Lacans tre strukturer” (2021).

Praktisk information:
Tid: 4 lørdage/søndage i tidsrummet 13.00-16.00.

Datoerne er: 25/9, 15/10, 5/11 og 27/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N

Pris: 700,- kr. for hele forløbet.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 350,- kr. for studerende.

Målgruppe: Seminarrækken er henvendt til både klinikere og andre faggrupper.

Tilmelding sker via dette link: https://forms.gle/kvdk9UZmth3FSZjy6

Deltag gratis / Transskription af seminaret om De tre strukturer:
Vi har udgivet René Rasmussens første seminar om ”Sprog og affekt” og er i gang med at udgive det andet seminar om angst.
Vi har også planer om at udgive hans tredje seminar om ”De tre strukturer”.
Hvis du har lyst til at hjælpe ved at transskribere en af optagelserne fra seminaret om de tre strukturer (cirka 100 minutter), så kan du deltage gratis i forløbet om de fire diskurser. Derudover får du naturligvis et gratis eksemplar af udgivelsen, når det udkommer.
Hvis du er interesseret og har mulighed for at transskribere, så send en e-mail til kontakt@problema.dk

Próblemas Aftenskole : Om Aleksandr Dugin : Putins yndlingsfilosof

Onsdag d. 27.  april, 2022, klokken 17:00-19:00

Kommunal Kunst & Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N

 

Próblemas aftenskole er tilbage, denne gang med en enkeltstående pop-up aftenskole om Александр Дугин, Vladimir Putins yndlingsfilosof.

De aktuelle begivenheder i Ukraine fylder mediebilledet helt og mange undrer sig over, hvad Putin tænker og hvorfor – har han tabt forstannden eller er der en tanke bag handlingerne? En måde at gå til spørgsmålet, er ved at kigge på filosoffen Aleksandr Dugin, der arbejder i forlængelse af Heidegger og andre ellers udmærkede filosoffer, men også indtager rollen som “særlig rådgiver” for Putin, og som er en af ophavsmændene til ideen om et nyt eurasisk imperium.

Andreas Hjort Bundgaard vil i denne særudgave af Problemas Aftenskole fortælle om Dugins filosofi og hans såkaldte “fjerde politiske teori”.

Aftenens program:

kl. 17.00: Velkomst
kl. 17.15: Oplæg ved A. H. Bundgaard
kl. 17.50: Pause
kl. 18.00: Diskussion

Vi glæder os til at se jer!

 

RELEASE : Problemkatalog #2 : Politik

Det har været længe undervejs, men den 27. marts holder vi en lancering af andet numme af tidsskriftet Problemkatalog.

Problemkatalog #2 handler om politik og er et biprodukt af Próblemas Aftenskoles forløb om samtidige politiske problemer og konferencen om “Psykoanalytiske perspektiver på det nye højre”. Kort fortalt, samler problemkataloget op på nogle af de samtaler, der opstod undervejs, og de problemer, vi stødte på.

Nummeret rummer bidrag fra Mikas Lang, Marie Hedegaard Jørgensen, Esben Korsgaard Rasmussen, Rasmus Bro Clemmensen, Flexwerker, Gustav Hoder, Robert Morsing Thyssen, Søs Bayer, Daniel V. Kjer, René Rasmussen og Linden Renz.
Og du læse om: Sortsyn, moderne kolonialisme, Hobbes og den hellige historie, politisk idealisme, at skrive med de blødeste hænder, selvprekarisering, at gør hvad du vil, lighedens logik, konspirationsteori og den nye højrefløj, populisme og tidlige sommerdage.

Tidspunkt: 27. Marts 2020, 12 – 16

Sted: Bogcaféen Almindelig Brand, Baldersgade 70, st.tv., 2200 København N

Facebook-event URL: https://fb.me/e/2ZxU9ScyC

 

Call : Problemkatalog #3 : Prekært åndsarbejde

Problemas tidsskrift dedikeres i en særudgave til alle de åndsarbejdere der – kloge af skade – vil bidrage til at belyse de prekære arbejdsvilkår, der hersker på universiteterne og i kulturbranchen. Skribenter, forfattere, ph.d.-studerende, projektansatte, livslange eksterne lektorer, oversættere, whistleblowers med flere: Vi vil gerne gerne høre fra jer. Anonymt, i grupper eller med navn.

– Hvordan undgår vi kynisme, bitterhed, afmagt og arrogance, og hvordan påvirker disse sensibiliteter og affekter vores værker, projekter, forskning og uddannelse?
– Hvordan nedvurderes og tilsidesættes idealer for akademisk, kunstnerisk og omsorgsmæssigt arbejde af dårlige arbejdsvilkår?
– Hvordan ødelægger de varierende arbejdsvilkår solidariteten mellem fast- og løstansatte? Mellem skabere og administratorer? Mellem forskere og studerende?
– Hvordan spiller alt dette sammen med generationsmagt, klassemagt, kønsmagt, racial magt og så videre?

 

Vi modtager meget gerne vidnesbyrd, strejkevarsler, anonymiserede emails, eventyr, essays, breve til de studerende, mareridt om institutlederen, dekanen eller chefen; anekdoter, gyserhistorier, allegorier, noveller, manifester, polemikker og andre bidrag, der belyser de usunde institutionskulturer, ansættelsesforholdenes ødelæggende betydning, tabuerne, normaliseringen og naturaliseringen af prekære arbejdsforhold for åndsarbejdere. Intet bidrag er for kort eller langt.

Bidrag, idéer, hilsner og interesse modtages på kontakt@problema.dk. Mærk emnefeltet “Prekært bidrag”. Redaktionsprocessen er åben og første nedslag er den 1. maj 2022, hvor alt indsendt materiale gennemgås. Vi glæder os til at tjekke mailen!

 

Problemkatalog #2 : Politik

Temaet er politik og nummeret rummer bidrag fra Mikas Lang, Marie Hedegaard Jørgensen, Esben Korsgaard Rasmussen, Rasmus Bro Clemmensen, Flexwerker, Gustav Hoder, Robert Morsing Thyssen, Søs Bayer, Daniel V. Kjer, René Rasmussen og Linden Renz.

For dem der ønsker at få et eksemplar sendt med posten, kan det allerede nu bestilles her:

INDHOLD:

Forord

Mikas Lang : Sort Syn 2020

Marie Hedegaard Jørgensen : Moderne kolonialisme

Esben Korsgaard Rasmussen: Hobbes og den hellige historie

Rasmus Bro Clemmensen: Kort argument for en politisk idealisme

Flexwerker : Vi skriver med de blødeste hænder

Gustav Johannes Hode : Noter om selvprekarisering

Robert Morsing Thyssen : Gør hvad du vil, men kun for din egen skyld!

Søs Bayer : Lighedens logik

Daniel V. Kjer : Konspirationsteori og den nye højrefløj

René Rasmussen : Populisme

Linden Renz : Early Days of Summer

 

René Rasmussen – Sprog & Affekt

Sprog & Affekt er en grundlæggende indføring i den lacanianske psykoanalyses hovedtemaer ved lektor emiritus og praktiserende psykoanalytiker René Rasmussen. Gennem otte kapitler, der i vanlig lacaniansk stil er afholdt som mundtlige seminarer og derefter transskriberet, introduceres det ubevidste, det reelle, det imaginære og den symbolske orden, begæret, manglen, analysen, den store Anden og de fire diskurser. Bogen er således et oplagt sted at starte for enhver, der ønsker at stifte et nærmere bekendtskab med en af de vigtigste strømninger i den psykoanalytiske tradition.

Udgivelsesdato: 13.11.2021.

Reception : Réne Rasmussen : Sprog & Affekt

Lørdag d. 13. november inviterer René Rasmussen til reception for sin nye bog Sprog & Affekt, der kommer på Próblemas forlag.

Sprog & Affekt er en grundlæggende indføring i den lacanianske psykoanalyses hovedtemaer. Gennem otte kapitler, der i vanlig lacaniansk stil er afholdt som mundtlige seminarer og derefter transskriberet, introduceres det ubevidste, det reelle, det imaginære og den symbolske orden, begæret, manglen, analysen, den store Anden og de fire diskurser. Bogen er således et oplagt sted at starte for enhver, der ønsker at stifte et nærmere bekendtskab med en af de vigtigste strømninger i den psykoanalytiske tradition.

Efter receptionen vil der være en kort pause, hvorefter der vil være koncert.

Hvor: Støberiet, Korsgade 30, 2200 København N
Hvornår: 13.11.21., klokken 16:00

 

Seminarrække om “Lacans tre strukturer”

Próblema udbyder i samarbejde med NLS – København: ”Lacans tre strukturer”, et undervisningsforløb v. René Rasmussen.
3/10 + 7/11 + 28/11, kl. 11-16

Om forløbet:
Den lacanianske psykoanalyses strukturelle diagnostik adskiller sig på afgørende vis fra psykiatriens symptombeskrivelser og diagnosemanualer, ICD-10 og DSM-5.

Lacans diagnostiske skematik er ved første øjekast forbløffende simpel: Der arbejdes med 3 grundkategorier: neurosen, psykosen og perversionen, der kendetegnes af hver sin grundlæggende psykiske mekanisme: fortrængning, forkastelse og fornægtelse.

Selvom disse begreber synes at glide i baggrunden i løbet af Lacans undervisning, danner de stadig udgangspunkt for distinktionen mellem de tre strukturer, der giver retningslinjer for et klinisk / analytisk arbejde. Lacans tre strukturer er ikke normative kategorier, ikke navne på patologier, men strukturelle beskrivelser af forskellige relationer mellem subjektet og det ubevidste.

Over 3 undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i og diskussion af disse relationer, og hver undervisningsgang vil have fokus på én af de tre strukturer: hhv. neurosen, psykosen og perversionen.

I løbet af seminarrækken vil vi blandt arbejde med:

• Den yngre Lacans distinktion mellem og udvikling af begreberne psykose, perversion og neurose
• De tre ordner (det imaginære, det symbolske og det reelle) og deres betydning for forståelsen af de tre strukturer.
• Forholdet mellem de tre strukturer og subjektets ubevidste.
• De 3 fundamentale mekanismer: forkastelse (psykose), fornægtelse (perversion) og fortrængning (neurose).
• I forbindelse med neurosen, forskellen mellem hysteri og tvangsneurose.
• I forbindelse med psykosen, Freuds case om Schreber og Jacques-Alain Millers idé om den ordinære psykose
• I forbindelse med perversionen, bl.a. masochisme.

Da perspektivet især er den yngre Lacans forståelse, vil personer, som ikke har beskæftiget sig meget med Lacans psykoanalyse, også kunne følge med i seminaret.

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 25 år, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”. Seminarrækken om ”Lacans tre strukturer” er den tredje René Rasmussen holder, efter ”Sprog og affekt” (2019) og ”Lacan om angst” (2020-21).

Praktisk information:
Tid: 3 søndage i tidsrummet 11.00-16.00. (2 x 2 timer + 1 times frokostpause). Datoerne er: 3/10, 7/11 og 28/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N
Pris: 750 kr for hele forløbet incl frokoster og kaffe / the.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 450 kr for studerende incl frokoster og kaffe / the.
Målgruppe: Seminarrækken er henvendt til både klinikere og andre faggrupper.

Tilmelding sker via dette link:
https://forms.gle/pfMKHp1vEoZGHkoFA

Deltag gratis / Transskription af seminaret om Angst:

Vi er i gang med at udgive René Rasmussens første seminar om ”Sprog og affekt” og vi har også planer om at udgive hans andet seminar om ”Angst”.

Hvis du har lyst til at hjælpe ved at transskribere en af optagelserne fra Angstseminaret (cirka 100 minutter), så kan du deltage gratis i forløbet om de tre strukturer. Derudover får du naturligvis et gratis eksemplar af Angstseminaret når det kommer fra tryk.

Hvis du er interesseret og har mulighed for at transkribere det før 3/10, så send en e-mail til kontakt@problema.dk