Próblema udbyder i samarbejde med NLS – København: ”Lacan og de fire diskurser”, et undervisningsforløb v. René Rasmussen.

I sit 17. seminar, L’envers de la psychanayse (69-70), præsenterede Lacan sin diskursteori som en fortsættelse af sit arbejde med at identificere og analysere sprogets formative betydning for psykiske og sociale relationer.
Med udgangspunkt i sine grundlæggende antagelser om sproget, opstiller han en formaliseret skematik for de forskellige måder, som sproget – i et givent rum, i en given social sammenhæng – kan være struktureret på. ‘De fire diskurser’ – mesterdiskursen, den hysteriske diskurs, universitetsdiskursen, og analytikerens diskurs – er analytiske redskaber, der forsøger at gå bag om det, der bliver talt om i de konkrete diskurser, og i stedet interesserer sig for, hvordan denne tale er struktureret, og de principper, som den er struktureret omkring.
Det, der i Lacans optik, kendetegner en diskurs, er, hvilke positioner der optræder i talen. I en diskurs er der nogen eller noget, der taler, og diskursen implicerer altid en Anden, som denne talen er rettet mod, henvendt til, direkte eller indirekte. I talen er der noget, der er udelukket, noget som ikke kan finde udtryk i talen, noget som undslipper begrebsliggørelse, og talen producerer altid noget andet og noget mere, end det der bliver sagt.

Om forløbet:
Over fire undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i og diskussion af Lacans fire diskurser, og hver undervisningsgang vil have fokus på én af de 4 diskurser: hhv. mesterens, hysterikerens, den universitære og den analytiske diskurs.
Udover de fire diskurser, vil grundlæggende begreber hos Lacan, blandt andet subjektet, signifianten, den Anden og begæret blive introduceret, ligesom kliniske aspekter vil blive inddraget og diskuteret. Forløbet henvender sig derfor også til personer, der ikke tidligere har beskæftiget sig med Lacan.
Vi opfordrer til at deltagerene læser Lacans Seminar XVII – The Other Side of Psychoanalysis parallelt med undervisningsforløbet, men det er ikke et krav for at kunne deltage i undervisningen.

Om underviseren:
René Rasmussen er praktiserende lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har mere end 28 års klinisk erfaring, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”. Seminarrækken om ”Lacan og de fire diskurser” er den fjerde René Rasmussen holder, efter ”Sprog og affekt” (2019), ”Lacan om angst” (2020-21) og “Lacans tre strukturer” (2021).

Praktisk information:
Tid: 4 lørdage/søndage i tidsrummet 13.00-16.00.

Datoerne er: 25/9, 15/10, 5/11 og 27/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N
Målgruppe: Seminarrækken er henvendt til både klinikere og andre faggrupper.

Tilmelding sker via dette link: https://forms.gle/kvdk9UZmth3FSZjy6