Der er snart folketingsvalg. Folket skal til stemmeurnerne og vælge dets repræsentanter. Men hvad er det for en størrelse, der stemmer? Hvad er folket – og hvorfor er det egentlig sådan, at det skal bruge sin magt på at give den til nogle andre?
Siden den romerske antik har det været en fundamental antagelse i den politiske tænkning, at magten bor i folket. Med de to store revolutioner i det 18. århundrede – den franske og den amerikanske – blev skruen strammet engang, så magten ikke længere blot residerede i folket, men også udgik fra folket. Revolutionerne gjorde folket til et subjekt, der kunne grundlægge en helt ny styreform – og afskaffe en eksisterende. I dag ses folkets magt som fundamentet for vores samfund; det er den magt, der oprindeligt har grundlagt det, og på hvilken samfundets legitimitet hviler. Det er denne oprindelige magt, politikere røde som blå henviser til, når de hævder at repræsentere folket. Og det er selvsamme magt, folket kan henvise til, når det hævder, at politikerne ikke repræsenterer det godt nok. Som der står i den tyske forfatning: »Al statsmagt udgår fra folket.« Bertolt Brecht har til den formulering stillet et godt spørgsmål: »Men hvor går den hen?«
Til efteråret holder vi en række aftenarrangementer om ‘folket,’ hvor vi stiller to grundlæggende spørgsmål: Hvad er folket? Og hvor går dets magt hen?
Over fire gange vil vi beskæftige os med ‘folkets’ betydning i politisk filosofi. Hvert seminar bliver indledt af et oplæg, der stiller skarpt på et centralt demokratisk spørgsmål og inddrager forskellige politiske tænkeres begreber om ‘folket’. Oplægger danner udgangspunkt for en fælles samtale, der forhåbentlig gør os klogere og i stand til at forstå og deltage i vores demokrati på et bedre grundlag.
Temaerne for de fire gange er:
Antikken: Er folket farligt? – med Platon, Aristoteles og Rancière
Oplysningen: Kan folket repræsenteres? – med Hobbes og Rousseau
Nutiden: Skal folket forgudes eller frygtes? – med Habermas, Müller og Mouffe
Fremtiden: Radikalt demokrati eller anarki? – med Laclau og Agamben
Parallelt med denne seminarrække udgiver vi bogen “Folket” af Kristoffer Bayer og Silas Marker. Det er deres arbejde med spørgsmålet om folket, og de samtaler det gav anledning til, der er afsættet for denne seminarrække. Og Kristoffer Bayer vil holde oplæg til seminarene og være med til at rammesætte diskussionerne.
Praktiske informationer:
Tid: 18:30 – 20:30
Datoer: 12/10, 19/10, 3/11, 17/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads, 3.3., 2200 København N
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Der vil blive serveret te, kaffe og snacks.
Tilmelding: Tilmelding sker via dette link: https://forms.gle/vqFoByqU1ifXgfwR8
Arrangementerne er støttet af Nørrebro Lokaludvalg og bliver afholdt i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik.