Info

Problema er en forening, der har til formål at formulere og adressere problemer i tiden.

Den oprindelige græske betydning af problema er ‘dét, som er kastet frem’.

Foreningens sigte er – i tråd hermed – at fremvise og udstille problemer og vække en undren og spørgen, som kan danne grobund for kritisk tænkning af de problemer, der melder sig i samfundet, kunsten og videnskaben.

Problema faciliterer arrangementer, der bidrager til problematisk folkeoplysning, understøtter
kritisk tænkning og opfordrer til at adressere problemer af personlig eller samfundsmæssig
betydning. Arrangementerne har forskellig form, afhængig af deres kontekst og substans, men fælles for dem er, at de sigter mod at åben et rum for samtale imellem filosofi, kunst, videnskab og det offentlige liv.

Derudover udgiver Problema tekster af problematisk og oplysende karakter, med den hensigt at tekster med dannende potentiale får en bredere læserskare, end hvad der oftest er tilfældet for akademiske tekster.

Du kan læse mere om Problemas arrangementer, deres indhold og opbygning under fanerne Seminarer og Problemas aftenskole og mere om vores forlagsvirke under fanen Publikationer.