Call : Problemkatalog #3 : Prekært åndsarbejde

Problemas tidsskrift dedikeres i en særudgave til alle de åndsarbejdere der – kloge af skade – vil bidrage til at belyse de prekære arbejdsvilkår, der hersker på universiteterne og i kulturbranchen. Skribenter, forfattere, ph.d.-studerende, projektansatte, livslange eksterne lektorer, oversættere, whistleblowers med flere: Vi vil gerne gerne høre fra jer. Anonymt, i grupper eller med navn.

– Hvordan undgår vi kynisme, bitterhed, afmagt og arrogance, og hvordan påvirker disse sensibiliteter og affekter vores værker, projekter, forskning og uddannelse?
– Hvordan nedvurderes og tilsidesættes idealer for akademisk, kunstnerisk og omsorgsmæssigt arbejde af dårlige arbejdsvilkår?
– Hvordan ødelægger de varierende arbejdsvilkår solidariteten mellem fast- og løstansatte? Mellem skabere og administratorer? Mellem forskere og studerende?
– Hvordan spiller alt dette sammen med generationsmagt, klassemagt, kønsmagt, racial magt og så videre?

 

Vi modtager meget gerne vidnesbyrd, strejkevarsler, anonymiserede emails, eventyr, essays, breve til de studerende, mareridt om institutlederen, dekanen eller chefen; anekdoter, gyserhistorier, allegorier, noveller, manifester, polemikker og andre bidrag, der belyser de usunde institutionskulturer, ansættelsesforholdenes ødelæggende betydning, tabuerne, normaliseringen og naturaliseringen af prekære arbejdsforhold for åndsarbejdere. Intet bidrag er for kort eller langt.

Bidrag, idéer, hilsner og interesse modtages på kontakt@problema.dk. Mærk emnefeltet “Prekært bidrag”. Redaktionsprocessen er åben og første nedslag er den 1. maj 2022, hvor alt indsendt materiale gennemgås. Vi glæder os til at tjekke mailen!