STORMØDE om kooperativer for videns- og kulturarbejdere

Føler du dig fremmedgjort af fortællingen om iværksætteren, der indtager markedet med en power pitch i ærmet og en forretningsidé, der frem for alt er skalérbar? Hvor profit er det eneste succeskriterium, og hvor fritid er et fyord? Krummer du tæer, når vækst bliver brugt som et verbum, og er vejen ud af dagpengesystemet omtrent den eneste exitstrategi, du kan forholde dig til?

Så kom med til en aften, hvor vi sammen udforsker potentialerne i de kooperative virksomhedsformer. Med indspark fra gode venner vil vi undersøge:
~ om vi som videns- og kulturarbejdere kan stå stærkere i kooperativer, end vi gør som soloselvstændige, freelancere og prekariseringsramte løsarbejdere.
~ om kooperativer baseret på immaterielt (videns)arbejde har gang på jorden.
~ hvordan vi skaber og leder værdibaserede virksomheder, hvor medbestemmelse og samfundsengagement er de vigtigste grundsten.

Aftenen er arrangeret af Flexwerker og Próblema i samarbejde med Dansk Magisterforening og Kooperationen. Vi har længe undret os over, hvor de akademiske og kunstneriske kooperativer gemmer sig henne. Håndværkerne har dem, landbruget har dem og forsyningssektoren har dem, men hvorfor er der ikke flere videns- og kulturarbejdere, der vælger den demokratiske virksomhedsform til? Det glæder vi os til at udforske sammen med dig.

Arrangementet er åbent for alle, så duk endelig op uanset om det er første gang, du hører ordet kooperativ, om du længe har haft andelstanker på hjernen, eller om du allerede er med i en demokratisk virksomhed. Aftenen byder både på inspirationsoplæg og samtale.

Der er gratis vegetarisk aftensmad til alle deltagere og mulighed for at købe drikkevarer til billige penge.

~ ~ ~ TILMELDING ~ ~ ~
Hvis du vil spise med, så tilmeld dig via linket: https://forms.gle/mnJ1khwKtGbk2yCf6
Husk at give os besked på cand.flexer@gmail.com, hvis du ikke kan deltage alligevel, så vi kan undgå madspild.

~ ~ ~ HVOR ~ ~ ~
Støberiet, Blågårdsplads 5, 2. sal, indgang fra biblioteket

~ ~ ~ OM FLEXWERKER ~ ~ ~
Flexwerker er et kollektiv af videns- og kulturarbejdere, der mødes og afsøger fælles strategier mod konkurrence og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Vi eksperimenterer med workshopformater og arrangementer, hvor omdrejningspunktet er arbejdsliv og alternative organiseringsformer, og vi har bl.a. dokumenteret vores kollektive erkendelser i et trykt magasin, som udkom i juni.

~ ~ ~ EVENT PÅ FACE ~ ~ ~
https://www.facebook.com/events/404166110499130/

~ ~ ~ PROGRAM ~ ~ ~

17:00 Velkommen
17:15 Fællesspisning
18:00 Kooperativer som strategi mod prekarisering v. Flexwerker
18:15 Hverdagen i et kooperativ v. Maj Baltzarsen fra Analyse & Tal
18:45 Den kooperative bevægelses potentiale v. Bjarke Friborg
19:10 Andelstanken som grundlag for Det Frie Universitet v. Søs Bayer
19:30 Kaffepause
19:45 Samtale i grupper
20:15 Fælles afrunding
20:30 Valgfri mingling med bl.a. Kooperationen, DM og Det Frie Universitet

21:00 Tak for i aften

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (3) : At skabe verden på ny

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det tredje og sidste afsnit i rækken kan høres her.

Filosofikum skriver:

Maj 68 var karakteriseret ved en fusion af kunst og politik, hvor kunsten blev politisk og oprøret kunstnerisk. Den eksperimenterende kunstskole arrangerede spektakulære happenings i København, situationisterne med Guy Debord i spidsen ‘drev rundt’ i Paris uden formål eller destination for at generobre byen, de ‘fordrejede’ kapitalismens hypnotiserende paroler og ‘konstruerede situationer’, der skulle tvinge menneskene til at bryde ud af den tilskuereposition som det kapitalistiske skuespil havde hensat dem i.

Lyt med på det tredje og sidste afsnit af vores programrække i samarbejde med Próblema “Protest 68-18”, hvor vi i selskab med kunsthistorikerne Tania Ørum og Mikkel Bolt udforsker forholdet mellem kunst og politik med udgangspunkt i bl.a. Jacques Rancière og Guy Debord.

02:29: “Det performative, det kollektive og det poltiske” ved lektor emeritus i kunsthistorie Tania Ørum

23:02: Interview med lektor i kunsthistorie Mikkel Bolt

(Tania Ørums oplæg er optaget live foran publikum i København den 9. februar 2019. En videooptagelse bliver snart tilgænglig med oplægget i sin fulde længde.)

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (2) : Der er ikke nogen centralkomité for begivenheden

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det andet afsnit i rækken kan høres her.

Filosofikum skriver:

I årene op til 68 var fransk tænkning særligt præget af en modsætning mellem frihed og struktur. Mellem en filosofi, der opfatter mennesket som et frit og engageret subjekt karakteriseret ved evnen til at negere sine materielle vilkår, og en filosofi, der opfatter det som et produkt af ubevidste strukturer. En filosofi, der hyldede engagementet i maj 68, som et oprør af frihed og for frihed, og en filosofi, som reducerede det til en lille krusning i overfladen. Det er denne konfrontation, som den franske filosof Alain Badious begreb om begivenheden er født ud af. I oplægget med undertitlen “Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske” fra foreningen Próblemas seminar d. 10 november, diskuterer Kirsten Hyldgaard, lektor i filosofi ved DPU, forholdet mellem strukturer og begivenheder med udgangspunkt i strukturalistiske tænkere som Ferdinand de Saussure og Claude Lévi-Strauss og Badious begivenhedsfilosofi. Vi bringer i dette afsnit et uddrag af Kirstens oplæg, samt et interview, hvor vi går i dybden med nogle af hendes pointer fra seminaret og taler om, hvilke begivenheder vi måske skal være opmærksomme på idag, blandt andet #metoo-kampagnen og De Gule Vestes oprør i Frankrig.

02:33: “Strukturer og begivenheder — Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske?” ved Kirsten Hyldgaard

35:29: Interview med Kirsten Hyldgaard (Oplægget er optaget live foran publikum i København den 10. november 2018, og kan ses i sin fulde længde her).

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (1) : Strukturer går ikke på gaden

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det første afsnit i rækken kan høres her.

Filosoikum skriver:

I år er det 50 år siden, at studerende og arbejdere over hele verden gik på gaden i protest mod konsumsamfundet, professorvældet, Vietnamkrigen, patriarkatet osv. osv Men kan man overhovedet tale om et samlet 1968-oprør eller revolution? Og i så fald, var den vellykket eller blot en krusning i overfladen? Og hvad kan vi lære af begivenhederne i dag? Filosofikum var d. 10 november til det første af foreningen Próblemas seminarer om 68, “Strukturerne går på gaden”. I dette afsnit skal vi høre to uddrag: Problemas Rasmus Bro Clemmensen om studenteroprør i dag, og filosof og journalist Tine Byrckel om hvorfor, Lacan var så irriteret på de unge oprørere i 68. Vi var også et smut forbi det idéhistoriske tidsskrift Slagmarks udgivelsesreception for deres nye bog “1968” , hvor vi fik os en snak med redaktør Bjarke Skærlund Risager om det lange og globale 68, rødstrømperne og den modstandsdygtige kapitalisme.

04:08: Interview med redaktør på Slagmark Bjarke Skærlund Risager

26:54: “Studenterbevægelser, bøger og nye skoler” ved Próblemas Rasmus Bro Clemmensen

41:20: “Cohn og Lacan på trappen” ved Tine Byrckel

(Både interview og oplæg er optaget live foran publikum i København hhv. den 13. og 10. november 2018. Videooptagelser af Tine Byrckels oplæg i fuld længde kan ses her)

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

What is Education?

What is education? This question demands that we not only describe the general nature of education but also that we describe the qualities, problems and conflicts, which make up the present reality of education. The question is thus as philosophically pertinent as it is politically urgent – it demands reflection but not without imposing confrontation.  To pose it is a way of questioning the answers that define and govern what education is and can be said to be today.

About this book

This anthology has been informed by a series of seminars held at Literaturhaus, Copenhagen, in which students, teachers and invited speakers discussed the situation of education today.

Bypassing regular chains of distribution, the book has been distributed free of charge and made directly available to anyone: students, educators and educational institutions that wish to arrange seminars or debates on the question of the subject of education.

The editors are all students at the University of Copenhagen or European Graduate School. The book has been conceived on the basis of their experiences with university politics and activism and years of study at these two very different educational institutions.

The project is funded by DUF (The Danish National Youth Council). The project is entirely non-profit and organized by volunteer students.

Download or free copies?

Get it here: www. whatiseducation.net

 

Dannelseskrisen : What is Education? : Radio24syv : Pakzads Polimik

Hvad er uddannelse egentlig? Dette fundamentale spørgsmål må stilles igen og igen, for det giver ikke sig selv. Hvad uddannelse er og hvilke funktioner den skal tjene, er konstant genstand for politiske og private fortolkninger og krav. I aften taler vi om uddannelsesinsitutionernes eksistensberettigelse, de mange besparelser på uddannelsesområdet, og den stadigt mere virksomhedslignende styring af universiteterne. Aftenens gæster er tre studerende: Anton Bech Jørgensen, Nana Bech og Rasmus Klemmesen. De er medredaktører på den nye internationale antologi: What is Education?

https://www.radio24syv.dk/programmer/pakzads-polemik/20300196/dannelseskrisen