I rum sø. En sentenser-bog er en samling af aforismer af Friedrich Nietzsche. Samlingen er fra et mindre kvarthæfte fra Nietzsches efterladte papirer fra efteråret 1882. Hæftet er i en kort periode tænkt som en selvstændig udgivelse. Men Nietzsche opgiver overvejelsen. I sentenserne udfolder Nietzsche sit talent for den psykologiske iagttagelse og rekapitulerer flere af sine filosofiske tankefigurer. Kvarthæftets tekster dokumenterer desuden Nietzsches veneration for og tilføjelser til den franske moralist François de La Rochefoucaulds portræt af ”det menneskelige hjerte” – livets forstillelser, bedrag og glæder.

Nietzsches aforismer I rum sø. En sentenser-bog foreligger her for første gang i en dansk oversættelse med et forord af Peter K. Westergaard.

”At det at tænke over det menneskelige, alt for menneskelige – eller, med det mere lærde udtryk: den psykologiske iagttagelse – hører til de midler, hvormed man kan gøre sig livets byrde lettere, at øvelsen i denne kunst giver åndsnærværelse i svære stunder og underhold midt i en kedsommelig omgivelse, ja, at man kan plukke sentenser af de mest tornefulde og ubehagelige træk ved ens eget liv og således føle sig en smule bedre tilpas: det troede man, det vidste man – i tidligere århundreder. Hvorfor har dette århundrede glemt det … ?”

Friedrich Nietzsche: Menneskeligt, alt for menneskeligt, §35

ISBN 978-87-999950-6-6
Titel I rum sø. En sentenser-bog
Forfattere Freidrich Nietzsche
Oversætter Peter K. Westergaard
Forlag Próblema
Udgivelsesdato 28.09.2023

Pris 200,-
Sideantal 120


Redaktion: Andreas Hjort Bundgaard og Anton Bech Jørgensen