Aftenskolen II: Filosofi, verdenshistorie og politik

For den italienske filosof Giacomo Marramao udgør globaliseringen ikke et fænomen på linje med andre, men markerer afslutningen på en verdenshistorisk proces. Derfor præsenterer ”globaliseringen” en særlig udfordring for filosofien. Hvis den måde, vi forstår vores politiske eksistens på, har givet sig til kende som en menings-struktur, karakteristisk for en specifik verden blandt andre, så betyder almengørelsen af én sådan verden – den globaliserede – at tænkningens generelle rammer ændrer sig på grundlæggende vis. Sådan kan den situation, Marramao forsøger at gøre forståelig gennem hele sit forfatterskab, kort skitseres. I dette oplæg vil et af hans nyere værker, Passagio a Occidente, præsenteres med særligt fokus på et af den moderne, politiske filosofis vigtigste begreber, nemlig ”suverænitet”. Når de suveræne stater glider i baggrunden til fordel for en ny global orden, er der derfor også mere på spil end blot en tilfældig politisk begivenhed: der er tale om en radikal forandring af selve historiens betydning.

Oplægsholder: Esben Korsgaard Rasmussen

Eventtitel: Filosofi, verdenshistorie og politik

Tidspunkt: 16. Oktober 2019, 18:30 – 21:00

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL:  https://www.facebook.com/events/991479104520914

______________________________

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Esben Korsgaard Rasmussen
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING
Som noget nyt vil aftenskolen have et anbefalet pensum til hver gang på op til 10 sider. Vi opfordrer alle deltagere til at læse teksterne, men det er ikke et krav for at kunne deltage.

Den anbefalede læsning vil være et uddrag fra Marramaos bog ‘Passagio a Occidente’.

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Aftenskolen II: Kapitalens stumme tvang

Lidt over et årti efter begyndelsen på den seneste globale økonomiske krise er kapitalismen på mange måder stærkere og mere gennemtrængende end nogensinde før. Aldrig har så store dele af verden og så mange aspekter af livet været underlagt kravet om profitabilitet. Hvordan fastholder og ekspanderer kapitalen sin magt, trods krise og modstand? I sit oplæg vil Søren Mau forsøge at bidrage til at svare på dette spørgsmål ved at zoome ind på det, Karl Marx kaldte ’de økonomiske forholds stumme tvang’. Tesen er kort sagt, at kapitalismen reproducerer sig selv gennem en historisk unik form for abstrakt, upersonlig og anonym magt, der er vævet ind i de processer og aktiviteter der ofte går under navnet ’økonomien’.

Oplægsholder: Søren Madsen Mau

Eventtitel: Kapitalens stumme tvang

Tidspunkt: 16. Oktober 2019, 18:30 – 21:00

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL:  https://www.facebook.com/events/2449888301935270/

______________________________

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Søren Mau
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING
Som noget nyt vil aftenskolen have et anbefalet pensum til hver gang på op til 10 sider. Vi opfordrer alle deltagere til at læse teksterne, men det er ikke et krav for at kunne deltage.

Denne gang anbefaler vi at man læser kapitel 6 i The Elgar Companion to Marxist Economics af Ellen Meiksins Wood og indedningen til Søren Maus ph.d.-afhandling, Mute Compulsion.

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Aftenskolen II: Var 68 begyndelsen til enden for klassekampen?

68-oprøret fremstilles ofte som det ultimative symbol på solidaritet mellem arbejdere og intellektuelle. Men hvad hvis det netop var omkring ’68, at alliancen mellem de to grupper begyndte at falde fra hinanden? Og hvordan er denne udvikling forbundet til den populisme, som plager os 50 år senere?

I sit oplæg vil Kristian Thorup diskutere disse spørgsmål med udgangspunkt i essayet ’Var ’68 begyndelsen til enden på klassekampen?’ og sin bog ’Populismens klassekamp’.

Oplægsholder: Kristian Torup

Eventtitel: Var 68 begyndelsen til enden for klassekampen?

Tidspunkt: 2. Oktober 2019, 18:30 – 21:00

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL:  https://www.facebook.com/events/445374622743118/

______________________________

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Kristian Torup
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING
Som noget nyt vil aftenskolen have et anbefalet pensum til hver gang på op til 10 sider. Vi opfordrer alle deltagere til at læse teksterne, men det er ikke et krav for at kunne deltage.
Til denne gang anbefaler vi, at man læser et uddrag (side 13 – 19) af Kristian Thorups bog Populismens Klassekamp: Om udlændingepolitikken og venstrefløjens tabte arbejder vælgere. Uddraget kan downloades som pdf her.

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Aftenskolen II: Med døden i huden – Om melanin og afropessimisme

Hvad hvis Verden faktisk er sort/hvid? Det er afropessimismens påstand, at alle Sorte er Slaver. At en Slave er socialt død. At denne sociale død er forudsætningen for Mennesket.
I sit oplæg vil Mikas Lang, med udgangspunkt i sin digtsamling, Melanin, og en artikel af Frank B. Wilderson III, præsentere en idé om en fundamental antagonisme mellem Mennesker og Slaver, der løber gennem det hele, fra Verden til kroppen.

Oplægsholder: Mikas Lang

Eventtitel: Aftenskolen: Med døden i huden: Om melanin og afropessimisme

Tidspunkt: 19. September 2019, 19 – 21

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/531359657668536/

______________________________

Torsdag d. 19 september begynder et nyt forløb om samtidige politiske problemer.

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Mikas Lang
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING
Som noget nyt vil aftenskolen have et anbefalet pensum til hver gang på op til 10 sider. Vi opfordrer alle deltagere til at læse teksterne, men det er ikke et krav for at kunne deltage.

Til denne gang er den anbefalede læsning:

Frank B. Wilderson III (2009): Grammar & Ghosts: The performative limits of African freedom.

Side 17-20, 25-28 og 40-41 i Mikas Langs digtsamling Melanin.

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Problem # II : Samtidige politiske problemer

Torsdag d. 19 september begynder et nyt forløb om samtidige politiske problemer.

Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole, men det er ikke en “skole” i traditionel forstand. Vi prøver at nedbryde sondring mellem lærer og elev, vi har ikke på forhånd lagt en lærerplan for hvad deltagerne skal kunne eller vide når forløbet er overstået. I stedet tager vi problemer op, som vi selv synes er vigtige – og håber at at vi sammen kan udvikle tænkningen.

Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

OPLÆGSHOLDERE VED AFTENSKOLEN II:

19.09. : Mikas Lang
02.10. : Kristian Torup
16.10. : Søren Mau
30.10. : Farhiya Khalid
13.11. : Esben Rasmussen
27.11. : Søs Bayer
11.12. : TBA
18.12. : TBA

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet, med økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Aftenskolens problemkatalog

Nu hvor aftenskoleforløbet om “sjæl og psyke og subjektivitet” er afsluttet, går vi i gang med at lave en lille publikation – et såkaldt problemkatalog – hvori vi samler op på nogen af de samtaler vi har haft undervejs og de tanker som det har givet anledning til, de spørgsmål som er blevet rejst og de problemer vi er stødt på.

Har du deltaget i Problemas Aftenskole og har du lyst til at bidrage med en tekst, er det her den korresponderende invitation.

Vi tænker udgivelsen som en art polyfoni, så i den forstand er der er meget vide rammer – både hvad angår bidragenes form og genstand. Selvom det selvfølgelig kunne være fedt, hvis det ikke var totalt løsrevet fra aftenskolens tema. Skriv gerne essayistisk, skriv gerne fiktion eller skriv en mere traditionel akademisk tekst. Hold dig ikke tilbage for at bruge modeller og illustrationer.

Alternativt, hvis du har noget liggende i skrivebordsskuffen, som ikke rigtig passer ind andre steder .. så kunne du jo sende det til os.

Send din tekst til kontakt@problema.dk
Vi går i gang med det redaktionelle arbejde løbende.
Deadline for bidrag er den 1. december.”

Aftenskolen: Lacan; Sprog og Subjekt (Psyke, sjæl, subjekt 5/5)

Oplægsholder: René Rasmusen

Eventtitel: Aftenskolen: Lacan, Sprog og Subjekt

Tidspunkt: 28. September 2018, 18 – 20

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/1857834327585013/?notif_t=aymt_promote_event_post_tip&notif_id=1537718954844462

På torsdag afholder vi 5. og sidste gang af Problemas Aftenskole om sjælen, psyken og subjektet, inden aftenskolen går videre til andre emner. Denne gang er oplægsholderen René Rasmussen, der vil fortælle om Lacans opfattelse af sprog, diskurs og subjekt.

René Rasmussen er en af landets største ekspertiser i Lacan, han har bl.a. været med til at oversætte Lacans seminar XI til dansk. Desuden han er lektor på Københavns Universitet og også praktiserende lacaniansk psykoanalytiker.

René vil på torsdag fortælle om forholdet mellem sproget og subjektet. Vi har tidligere bl.a. talt om sjælens tredeling hos Platon og om barnets før-subjektive tilstand. Denne gang skal vi undersøge det problem, som sproget er for mennesket, netop som det, der deler mennesket og definerer dets strukturelle plads i verden.

Aftenskolen begynder denne gang en time tidligere, altså kl. 18.00. Ellers følger vi det sædvanlige program, hvor vi først har oplæg, derefter gruppearbejde, og til sidst diskussion i fællesskab. Tanken med denne struktur, er at give os muligheden for sammen at undersøge emnet, og ikke blot være passive tilskuere til en mesters udlægning. Alle er derfor også velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.

Denne aftenskole er femte og sidste seminar i en række, der holdes under titlen “Problem #1 : Psyke, Sjæl, Subjekt”.

Aftenskolen: Platon og sjælen (Psyke, sjæl, subjekt 4/5)

Oplægsholder: Steffen Lund Jørgensen

Eventtitel: Próblemas aftenskole – Platon og sjælen

Tidspunkt: 13. September 2018, 19 – 21

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/305457533515934/

Så er Problemas aftenskole tilbage fra sommerferie! Vi er nået til fjerde gang i forløbet om psyken, sjælen og subjektet. På torsdag den 13. får vi besøg af Steffen Lund Jørgensen, Ph.D. i klassisk græsk med speciale i antik filosofi.

Med udgangspunkt i 4. bog af Staten vil Steffen beskrive en del af den kulturhistoriske baggrund for Platons tanker om sjælen. For Platon er sjælen og dens forfatning tæt forbundet til statens ideelle opbygning. Denne tanke har givet anledning til spørgsmål og problemer lige siden antikken. På torsdag vil vi sammen formulere og udforske disse.

Programmet er som det plejer: Først oplæg, så gruppediskussion og til sidst en diskussion i fællesskab, hvor hver gruppe kort præsenterer de problemer, de har diskuteret.

Denne aftenskole er fjerde seminar i en række af fem, der holdes under titlen “Problem #1 : Psyke, Sjæl, Subjekt”.

Aftenskolen: Barndommen & subjektets genese (Psyke, sjæl, subjekt 3/5)

Oplægsholder: Rasmus Petersen

Eventtitel: Próblemas aftenskole: Barndommen, subjektets genese

Tidspunkt: 16. August 2018, 19 – 21

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/241033633210631/

På torsdag d. 16. vil filosof Rasmus Petersen komme og berette om subjektets genese. Hvordan barndommen former os til en verden og hvordan dette er afgørende for subjekttænkningen i filosofien. Dette er et felt fyldt med problemer: For er subjektet noget der opstår? Er vi så determinerede af vores oprindelseshistorier, vores barndom? Eller er vi overhovedet nogensinde hele subjekter, der kan siges at “høre til” i nogen verden? Er barnligheden et symbol på frihed eller på forarmelse?

Aftenskolen starter med ca. 45 minutters foredrag, derefter følger så gruppediskussioner og til sidst en diskussion i fællesskab, hvor hver gruppe kort præsenterer de problemer de har diskuteret.

Vi glæder os til at høre hvad Rasmus har at sige og til at diskutere sagen med jer!

Denne aftenskole er tredje seminar i en række af fem, der holdes under titlen “Problem #1 : Psyke, Sjæl, Subjekt”.

Aftenskolen: Lad os sige et værk som Goethes Faust (Psyke, sjæl, subjekt 2/5)

Oplægsholder: Ejler Nyhavn

Eventtitel: Próblemas aftenskole: Lad os sige et værk som Goethes Faust (Psyke, sjæl, subjekt 2/5)

Tidspunkt: 2. August 2018, 19 – 22

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/2034481136561916/

Ejler Nyhavn, der har oversat Fr. Hölderlins Tårndigte, fortæller om sit arbejde med oversættelsen af Goethes Faust (og Hölderlins “Tårndigte”). Det er en beretning om en personlig rejse med Goethe, der snart er afsluttet, og som startede på et universitet, der ikke mere findes. Arbejdet med oversættelsen stiller spørgsmålet om litterær oversættelse er mulig og fornuftig. Spørgsmålet søger et svar gennem inddragelse af Dr. Prof. L. L. Albertsen og Walter Benjamin, foruden egen erfaring og holdning.

Aftenskolen starter med ca. en times foredrag, derefter følger en diskussion af Faust og Ejlers oversættelsesstrategier.

Denne aftenskole er andet seminar i en række af fem, der holdes under titlen “Problem #1 : Psyke, Sjæl, Subjekt”

(© Agata Lenczewska-Madsen : Fotografiet af Ejler Nyhavn)