Konference: Psykoanalytiske perspektiver på det nye højre

Tidspunkt: 5. – 6. September, 2020, 9 – 16

Sted: Kulturhuset Støberiet, Blågårds Plads 5, indgang via Korsgade 30

Facebook-event URL:  https://www.facebook.com/events/353925058960650/

Tilmelding: https://forms.gle/EGiuuKo6V9ctSSYH7

 

“Det ubevidste, det er det politiske”

Med de ord slog Jacques Lacan fast, at det ubevidste ikke kan ses uafhængigt af politiske diskurser. I dag er en række af sådanne diskurser præget af en radikal højredrejning, som viser sig i bl.a. segregering, populisme og racisme – en højredrejning, der ikke længere er begrænset til den traditionelle højrefløj.

Denne højredrejning har i det politiske genaktualiseret en række af klassiske psykoanalytiske spørgsmål: spørgsmål om eksempelvis identifikation, dødsdrift, gentagelse, regression, rationalitet, sprog og affekt.
Vi ønsker til denne konference at undersøge hvordan psykoanalytiske kategorier og forklaringsrammer kan bidrage til vores forståelse af udviklingerne i det politiske.

Bidragene til konferencen kommer fra forskellige kanter: forskere såvel som klinikere og studerende.

Lørdag d. 5.
Kl. 09.00: Kaffe og croissant
kl. 10.00-11.00: Henning Salling Olesen – Det samfundsmæssigt ubevidste
kl. 11.00-12.00: Daniel V. Kjer – Om Rasmus Paludan som perverst subjekt
kl. 12.00-13.00: Frokost
kl. 13.00-14.00: Victor Cova – The authoritarian personality, or the fear of freedom
kl. 14.00-15.00: Lilian Munk Rösing – Er Trump den nye mester?
kl. 15.00-16.00: Fælles arbejde med spørgsmålet om metode: hvad kan vi forstå med psykoanalysen som redskab?

Søndag d. 6.
Kl. 09.00: Kaffe og croissant
kl. 10.00-11.00: Henrik Jøker Bjerre – Det stærke parti
kl. 11.00-12.00: Rasmus Bro Clemmensen – Friheden eller livet!
kl. 12.00-13.00: Frokost
kl. 13.00-14.00: René Rasmussen – Om Populisme
kl. 14.00-15.00: Andreas Hjort Bundgaard – Kulturens byrdes byrde
kl. 15.00-16.00: Fælles arbejde med spørgsmålet om psykoanalyse og politik: hvad kan vi gøre og bør vi gøre noget?

 

Hvis du godt kunne tænke dig at bidrage med et oplæg men ikke har nået at indsende et paper, er du velkommen til at skrive til os – så vil vi se, om vi kan finde plads i programmet.

For god ordens skyld skal det siges, at vi på bedste neurotiske vis afholder konferencen, så den er i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger mht. pladsbegrænsning. Af denne årsag er tilmelding nødvendig. I må derfor gerne bestille “billetter” på https://forms.gle/EGiuuKo6V9ctSSYH7 (Det er helt gratis).

Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg

STORMØDE om kooperativer for videns- og kulturarbejdere

Føler du dig fremmedgjort af fortællingen om iværksætteren, der indtager markedet med en power pitch i ærmet og en forretningsidé, der frem for alt er skalérbar? Hvor profit er det eneste succeskriterium, og hvor fritid er et fyord? Krummer du tæer, når vækst bliver brugt som et verbum, og er vejen ud af dagpengesystemet omtrent den eneste exitstrategi, du kan forholde dig til?

Så kom med til en aften, hvor vi sammen udforsker potentialerne i de kooperative virksomhedsformer. Med indspark fra gode venner vil vi undersøge:
~ om vi som videns- og kulturarbejdere kan stå stærkere i kooperativer, end vi gør som soloselvstændige, freelancere og prekariseringsramte løsarbejdere.
~ om kooperativer baseret på immaterielt (videns)arbejde har gang på jorden.
~ hvordan vi skaber og leder værdibaserede virksomheder, hvor medbestemmelse og samfundsengagement er de vigtigste grundsten.

Aftenen er arrangeret af Flexwerker og Próblema i samarbejde med Dansk Magisterforening og Kooperationen. Vi har længe undret os over, hvor de akademiske og kunstneriske kooperativer gemmer sig henne. Håndværkerne har dem, landbruget har dem og forsyningssektoren har dem, men hvorfor er der ikke flere videns- og kulturarbejdere, der vælger den demokratiske virksomhedsform til? Det glæder vi os til at udforske sammen med dig.

Arrangementet er åbent for alle, så duk endelig op uanset om det er første gang, du hører ordet kooperativ, om du længe har haft andelstanker på hjernen, eller om du allerede er med i en demokratisk virksomhed. Aftenen byder både på inspirationsoplæg og samtale.

Der er gratis vegetarisk aftensmad til alle deltagere og mulighed for at købe drikkevarer til billige penge.

~ ~ ~ TILMELDING ~ ~ ~
Hvis du vil spise med, så tilmeld dig via linket: https://forms.gle/mnJ1khwKtGbk2yCf6
Husk at give os besked på cand.flexer@gmail.com, hvis du ikke kan deltage alligevel, så vi kan undgå madspild.

~ ~ ~ HVOR ~ ~ ~
Støberiet, Blågårdsplads 5, 2. sal, indgang fra biblioteket

~ ~ ~ OM FLEXWERKER ~ ~ ~
Flexwerker er et kollektiv af videns- og kulturarbejdere, der mødes og afsøger fælles strategier mod konkurrence og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Vi eksperimenterer med workshopformater og arrangementer, hvor omdrejningspunktet er arbejdsliv og alternative organiseringsformer, og vi har bl.a. dokumenteret vores kollektive erkendelser i et trykt magasin, som udkom i juni.

~ ~ ~ EVENT PÅ FACE ~ ~ ~
https://www.facebook.com/events/404166110499130/

~ ~ ~ PROGRAM ~ ~ ~

17:00 Velkommen
17:15 Fællesspisning
18:00 Kooperativer som strategi mod prekarisering v. Flexwerker
18:15 Hverdagen i et kooperativ v. Maj Baltzarsen fra Analyse & Tal
18:45 Den kooperative bevægelses potentiale v. Bjarke Friborg
19:10 Andelstanken som grundlag for Det Frie Universitet v. Søs Bayer
19:30 Kaffepause
19:45 Samtale i grupper
20:15 Fælles afrunding
20:30 Valgfri mingling med bl.a. Kooperationen, DM og Det Frie Universitet

21:00 Tak for i aften

Protest 68-19 : Seminar #4 : ARKIV & MANIFEST

Problema har sendt Arkivaristerne°, der er garvede idéhistorikere og kunstnere, på en arkæologisk ekspedition i Danske Studerendes Fællesråds arkiver. For nogen tid siden fandt vi tegn på potentielt meget interessante fund i disse arkiver, og derfor har vi besluttet os for at sætte de professionelle på sagen.

Til de tidligere seminarer har vi diskuteret begivenhederne i 1968 og deres betydning for i dag. Det har vist sig, at der var meget at hente. Denne gang vil vi tage fat i det konkrete materiale, som Arkivaristerne° graver frem til os. Ud fra denne materielle og skriftlige arv skal vi sammen prøve at sammensætte nye tekster, visioner og manifester, der peger mod fremtiden og måske et nyt oprør a la 68.

Vi slutter altså seminarrækken ved at prøve at formulere nogle af de ideer, som vi kan tage med videre fra den. Efter denne del af programmet vil der være aftensmad, koncert og FEST!

LØRDAG d. 9. MARTS på KAPELVEJ 44

Foreløbigt program:
kl. 15.00: Velkomst og introduktion ved Problema
kl. 15.30: Arkivaristerne° præsenterer deres fund
kl. 16.15: Kaffepause
kl. 16.30: Emancipatorisk cut-up-workshop, skriveværksted og gruppearbejde
kl. 18.00: Fælles præsentation af resultater og diskussion

kl. 19.00: Gratis aftensmad til alle deltagere

kl. 20.00-01.00 Drinks, koncerter og Diskjockeys

Bl.a. koncert m. Orchid Domain !

Programmet er fortsat under udarbejdning, både dagsprogrammet og aftenprogrammet – vi glæder os som altid til at diskutere med jer og denne gang også til at feste! Vi håber meget, I har lyst til at afslutte dette forløb med et brag sammen med os og samtidig at være med til at formulere visioner for fremtiden!

Læs mere om Arkivaristerne° på arkivaristerne.org

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/308005076573550/?active_tab=about

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk
Seminarrækken video- og fotodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Protest 68-19 : Seminar #3 : KUNST & POLITIK

2019, 51-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

I tredje seminar er emnet kunst og politik. ’68 var nok en politisk begivenhed, men måske lige så meget en kulturel, og kunst og politik virkede i disse dage uadskillelige – bl.a. situationisterne og fluxus kombinerede kunst og politik i et forsøg på at bryde med de snævre rammer, der var sat for begge dele. Deres mål var at finde transformative måder at handle på og agere i verden – handlinger, der ikke blot reproducerede den eksisterende orden. Det er fortsat et relevant spørgsmål, som også følger op på nogle af de problemer vi stødte på i de to første seminarer, nemlig hvordan man kan handle og organisere sig.

Program:

Vi starter i caféen på Kapelvej 44:
12.00: Velkomst
12.15: Oplæg: “Det performative, det kollektive og det politiske” v. Tania Ørum, professor emerita ved Københavns Universitet
13.00: Gruppediskussion
13.45: Plenumdiskussion
14.15: Frokostpause

Vi går herefter i spejlsalen ovenpå, hvor der vil være:
15.00: Oplæg og interaktiv performance v. Sisters Academy
16.30: Samtale
17.00: Tak for i aften – vi rydder op og fortsætter diskussionen under mindre formelle rammer.

Programmet vil blive opdateret med flere informationer, som seminaret nærmer sig. Endnu en gang vil der være gratis frokost, og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig seminaret på forhånd gennem via https://problema.nemtilmeld.dk/3. Vi glæder os til at se jer!

Derudover er vi stadig i gang med at indsamle bidrag til antologien der udgives i anledning af seminarrækken. Send gerne dine idéer, tekst og problemer til kontakt@problema.dk.

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.
 
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk
 
Seminarrækken video- og fotodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Protest 68-18 : Seminar # 2 : DAGLIGLIVETS HISTORIE

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

#2: DAGLIGLIVETS HISTORIE: ARBEJDE OG UDDANNELSE
24/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5

I det andet seminar i rækken forsøger vi at undersøge vores egen tid ved at se den i lyset af en 50 år gammel begivenhed. De fleste af vores samtidige institutioner, organisationer, råd og organer blev på vidt forskellige måder uigenkaldeligt påvirkede af begivenhederne i ’68, og vi lever derfor til daglig med sporene fra denne begivenhed.
Sammenlagt 10 millioner studerende og fabriksarbejdere deltog i den franske generalstrejke, der fik præsident Charles de Gaulle til at flygte fra landet. ’68 er derfor også et navn på mange af de konkrete kritikker der blev udarbejdet, og derfor behandler vi i det andet seminar betingelserne for arbejde og uddannelse i dag.
Vi får på dagen besøg af mange forskellige oplægsholdere. Først vil Lasse Horne Kjældgaard opridse hovedtankerne bag velfærdsstatens oprindelse og hvordan disse udmøntede sig op gennem 60’erne og 70’erne. Dernæst vil Rune Møller Stahl, Ph.D i statskundskab med afsæt i 80’ernes økonomiske omvæltninger beskrive den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik der i dag er blevet den styrende. Efter den historiske gennemgang vil Julian Lo Curlo fra Dansk Studerendes Fællesråd og Ronja Rose Ravnskov fra Dansk Magisterforening give os indblik i de nuværende forhold og kampe. Til at afrunde retter vi blikket uden for landet, og mod den nylige studenterbevægelse imod undervisningsafgifter i Sydafrika, FeesMustFall, hvor talsmanden Dylan Barry i dagens anledning gæster os fra Oxford. OBS: Dylan Barrys oplæg bliver holdt på engelsk.

Program:
12.00-12.20: Velkomst
12:20-13:00 Oplæg ved Lasse Horne Kjældgaard, professor ved RUC
13.00-13.20 Frokost
13.20-14.00 Oplæg ved Rune Møller Stahl, Ph.D fra KU
14.00-14.45 Basisgrupper og plenumdiskussion
14.45-15:10 Oplæg ved Julian Lo Curlo, DSF
15:10 -15:35 Oplæg ved Ronja Rose Ravnskov, DM
15.35-15.45 Kaffepause
15:45-16.30 Oplæg ved Dylan Barry, FeesMustFall
16.30-17.20 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.20-17.30 Afrunding og tak for i dag

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk

Seminarrækken videodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Protest 68-18 : Seminar # 1 : STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN!

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

Seminar #1: STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN!
10/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Kapelvej 44

I det første seminar i rækken forsøger vi at forstå forholdet mellem det at gøre oprør, at forsøge at frigøre sig, og hvordan dette oprør igen integreres i det system, man oprindeligt forsøgte at frigøre sig fra. Denne indre modsigelse går nemlig igen i enhver politisk bevægelse, og har haft en uomgængelig historisk betydning helt frem til i dag.
Seminaret stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvad frigørelse kan betyde i dag. Centrale dele af maj ’68 bestod i en kritik af universitetets strukturelle forklaringer: “Strukturer går ikke på gaden!” blev et kendt graffitislogan. Til dette svarede psykoanalytikeren Jacques Lacan, at ’68 er nøjagtig hvad der sker, når strukturelle uligheder er gået for vidt. Og så, mente han, går strukturerne på gaden og protesterer.
I dag er der fortsat politiske initiativer der ligner ’68. Rasmus Bro fra ‘et andet universitet’ vil opridse nogle af disse for os. Derefter vil Kirsten Hyldgaard fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet holde et oplæg om den grundlæggende modsætning i at lære at tænke. Til sidst vil filosof og psykoanalytiker Tine Byrckel udfolde seminarets titel gennem historien om mødet mellem lederen af den franske studenterbevægelse Daniel Cohn-Bendit og psykoanalytikeren Jacques Lacan.

Program:
12.00-12.15 Velkomst
12.15-12.45 “Studenterbevægelser, bøger og nye skoler” ved Rasmus Bro, Problema
12.45-13.30 “Strukturer og begivenheder – Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske?” ved Kirsten Hyldgaard, DPU
13.30-14.15 Gratis frokost
14.15-15.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
15.15-16.00 “Lacan og Cohn-Bendit på trapperne” ved filosof Tine Byrckel
16.00-16.15 Kaffepause
16.15-17.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.15-17.30 Afrunding og tak for i dag

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret.

Seminarrækken videodokumenteres af Jacob Nossell. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.
_____________________________________________

 

Protest 68 – 18 : forseminar

Eventtitel: Próblema seminar – Maj ’68

Tidspunkt: Fredag, d. 25/5, kl. 18-21.

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/2034474786805495/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1525706631480736

Vi er i Próblema begejstrede for at kunne invitere jer alle sammen til en ny og spændende seminarrække i vores forsøg på at udbrede den problematiske oplysning. I år er det præcis 50 år siden, at studenteroprøret rullede igennem Sorbonnes’ lokaler og Paris’ gader, og vi har derfor valgt at dedikere en seminarrække i efteråret til netop denne historiske begivenhed. Vi gøder jorden til efterårets seminarrække ved her i maj at afholde et seminar med særligt fokus på maj ’68.

Både det indledningsvise seminar og den efterfølgende seminarrække vil benytte 50’året for ungdomsoprøret til at spørge til mulighederne for at skabe forandring i dag – det kræver at vi bestræber os på at ihukomme og problematisere arven fra ungdomsoprøret på en både usentimental og ikke-nostalgisk måde gennem fagligt funderede oplæg og diskussioner. Det indledningsvise seminar har til formål at formulere spørgsmål og problemer som vi til efteråret vil forsøge at kvalificere, besvare og evt. løse.

Program for indledningsseminaret:

Kl. 18:00 – Fællesspisning
Kl. 18:45 – Velkomst og præsentation af Próblema
Kl. 19:00 – Filmvisning: “Confrontation: Paris 1968” af prof. Seymour Drescher
Kl. 19:40 – Pause
Kl. 20:00 – Basisgruppedialog
Kl. 20:30 – Plenumdiskussion
Kl. 21:00 – Tak for i aften og løssluppen samtale over øl, evt. dans og musik

Próblema som en folkeligt åben forening, der gennem ’problematisk folkeoplysning’ vil udbrede diskussioner om filosofi, kunst, litteratur og samfundets problemstillinger.

(Både fællesspisningen og seminaret er gratis at deltage i – tag jeres venner og familie med!)

Billeder fra seminaret:

Problemer fra seminaret:

Book Launch Seminar: What is education?

Eventtitel: Book Launch Seminar: What is education?

Tidspunkt: Torsdag d. 28 September 2017, 17:30 – 22:00

Sted: LiteraturHaus : Møllegade 7, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/1048264201977197/

(ENGLISH BELOW)

Spørgsmålet om uddannelse er ligeså filosofisk presserende, som det er politisk nødvendigt. Det kræver ikke kun, at man undersøger uddannelse i sig selv, det kræver også, at man beskriver de kvaliteter, konflikter og problemer der udgør uddannelsernes nuværende tilstand. Spørgsmålet nødvendiggør refleksion, men ikke uden en konfrontation med den samtidige situation. Antologien ‘What Is Education?’ skal ses som et middel til dette mål.

Bogen er gratis.

Til lanceringen taler: Kirsten Hyldgaard, Henrik Jøker Bjerre og Steen Nepper Larsen

Seminaret vil vare ca 2 timer, derefter vil der være øl og fejring.

Seminaret afholdes på engelsk.

Bidragydere til antologien: Mladen Dolar, Wendy Brown, Henrik Jøker Bjerre, Steen Nepper Larsen, Christopher Fynsk, Siegfried Zielinski, Kirsten Hyldgaard, Steen Ebbesen og Elie During.

Bogen kan hentes gratis på:
http://www.whatiseducation.net/

—————

The question of education is as philosophically pertinent as it is politically urgent. It demands that we not only describe the general nature of education, but that we also describe the qualities, problems and conflicts that make up the present reality of education – it demands reflection but not without imposing a confrontation with the present. The anthology What is education? is a means to these ends.

The book will be handed out for free.

Speakers at the release: Kirsten Hyldgaard, Henrik Jøker Bjerre og Steen Nepper Larsen

The seminar is scheduled for 2 hours, afterwards there will be beers and celebration.

The seminar will be in English.

Contributors to the anthology: Mladen Dolar, Wendy Brown, Henrik Jøker Bjerre, Steen Nepper Larsen, Christopher Fynsk, Siegfried Zielinski, Kirsten Hyldgaard, Steen Ebbesen og Elie During.

The book can be downloaded free of charge at:
http://www.whatiseducation.net/

 

Problema II: Eksistens og æstetik v. Darío Gonzalez

Oplægsholder: Darío Gonzalez

Eventtitel: Problema II: Eksistens og æstetik

Tidspunkt: 24. Maj – 25. Maj, 2014

Sted: PB43 – Skudehavnsvej 25, 2150 København