Próblema udbyder i samarbejde med NLS – København: ”Lacans tre strukturer”, et undervisningsforløb v. René Rasmussen.
3/10 + 7/11 + 28/11, kl. 11-16

Om forløbet:
Den lacanianske psykoanalyses strukturelle diagnostik adskiller sig på afgørende vis fra psykiatriens symptombeskrivelser og diagnosemanualer, ICD-10 og DSM-5.

Lacans diagnostiske skematik er ved første øjekast forbløffende simpel: Der arbejdes med 3 grundkategorier: neurosen, psykosen og perversionen, der kendetegnes af hver sin grundlæggende psykiske mekanisme: fortrængning, forkastelse og fornægtelse.

Selvom disse begreber synes at glide i baggrunden i løbet af Lacans undervisning, danner de stadig udgangspunkt for distinktionen mellem de tre strukturer, der giver retningslinjer for et klinisk / analytisk arbejde. Lacans tre strukturer er ikke normative kategorier, ikke navne på patologier, men strukturelle beskrivelser af forskellige relationer mellem subjektet og det ubevidste.

Over 3 undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i og diskussion af disse relationer, og hver undervisningsgang vil have fokus på én af de tre strukturer: hhv. neurosen, psykosen og perversionen.

I løbet af seminarrækken vil vi blandt arbejde med:

• Den yngre Lacans distinktion mellem og udvikling af begreberne psykose, perversion og neurose
• De tre ordner (det imaginære, det symbolske og det reelle) og deres betydning for forståelsen af de tre strukturer.
• Forholdet mellem de tre strukturer og subjektets ubevidste.
• De 3 fundamentale mekanismer: forkastelse (psykose), fornægtelse (perversion) og fortrængning (neurose).
• I forbindelse med neurosen, forskellen mellem hysteri og tvangsneurose.
• I forbindelse med psykosen, Freuds case om Schreber og Jacques-Alain Millers idé om den ordinære psykose
• I forbindelse med perversionen, bl.a. masochisme.

Da perspektivet især er den yngre Lacans forståelse, vil personer, som ikke har beskæftiget sig meget med Lacans psykoanalyse, også kunne følge med i seminaret.

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 25 år, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”. Seminarrækken om ”Lacans tre strukturer” er den tredje René Rasmussen holder, efter ”Sprog og affekt” (2019) og ”Lacan om angst” (2020-21).

Praktisk information:
Tid: 3 søndage i tidsrummet 11.00-16.00. (2 x 2 timer + 1 times frokostpause). Datoerne er: 3/10, 7/11 og 28/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N
Pris: 750 kr for hele forløbet incl frokoster og kaffe / the.
Studiepris: Der tilbydes en reduceret pris på 450 kr for studerende incl frokoster og kaffe / the.
Målgruppe: Seminarrækken er henvendt til både klinikere og andre faggrupper.

Tilmelding sker via dette link:
https://forms.gle/pfMKHp1vEoZGHkoFA

Deltag gratis / Transskription af seminaret om Angst:

Vi er i gang med at udgive René Rasmussens første seminar om ”Sprog og affekt” og vi har også planer om at udgive hans andet seminar om ”Angst”.

Hvis du har lyst til at hjælpe ved at transskribere en af optagelserne fra Angstseminaret (cirka 100 minutter), så kan du deltage gratis i forløbet om de tre strukturer. Derudover får du naturligvis et gratis eksemplar af Angstseminaret når det kommer fra tryk.

Hvis du er interesseret og har mulighed for at transkribere det før 3/10, så send en e-mail til kontakt@problema.dk