Próblema udbyder i samarbejde med NLS – København: ”Lacans tre strukturer”, et undervisningsforløb v. René Rasmussen.
3/10 + 7/11 + 28/11, kl. 11-16

Om forløbet:
Den lacanianske psykoanalyses strukturelle diagnostik adskiller sig på afgørende vis fra psykiatriens symptombeskrivelser og diagnosemanualer, ICD-10 og DSM-5.

Lacans diagnostiske skematik er ved første øjekast forbløffende simpel: Der arbejdes med 3 grundkategorier: neurosen, psykosen og perversionen, der kendetegnes af hver sin grundlæggende psykiske mekanisme: fortrængning, forkastelse og fornægtelse.

Selvom disse begreber synes at glide i baggrunden i løbet af Lacans undervisning, danner de stadig udgangspunkt for distinktionen mellem de tre strukturer, der giver retningslinjer for et klinisk / analytisk arbejde. Lacans tre strukturer er ikke normative kategorier, ikke navne på patologier, men strukturelle beskrivelser af forskellige relationer mellem subjektet og det ubevidste.

Over 3 undervisningsgange vil René Rasmussen forestå en indføring i og diskussion af disse relationer, og hver undervisningsgang vil have fokus på én af de tre strukturer: hhv. neurosen, psykosen og perversionen.

I løbet af seminarrækken vil vi blandt arbejde med:

• Den yngre Lacans distinktion mellem og udvikling af begreberne psykose, perversion og neurose
• De tre ordner (det imaginære, det symbolske og det reelle) og deres betydning for forståelsen af de tre strukturer.
• Forholdet mellem de tre strukturer og subjektets ubevidste.
• De 3 fundamentale mekanismer: forkastelse (psykose), fornægtelse (perversion) og fortrængning (neurose).
• I forbindelse med neurosen, forskellen mellem hysteri og tvangsneurose.
• I forbindelse med psykosen, Freuds case om Schreber og Jacques-Alain Millers idé om den ordinære psykose
• I forbindelse med perversionen, bl.a. masochisme.

Da perspektivet især er den yngre Lacans forståelse, vil personer, som ikke har beskæftiget sig meget med Lacans psykoanalyse, også kunne følge med i seminaret.

Om underviseren:
René Rasmussen er lacaniansk psykoanalytiker, medlem af NLS (New Lacanian School of Psychoanalysis) og WAP (World Association of Psychoanalysis). Han er lektor emeritus ved Dansk, Københavns Universitet. René har praktiseret i mere end 25 år, og har undervist i mere end 35 år samt udgivet flere bøger, bl.a. “Lacan, sprog og seksualitet”, “Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv” og “Angst hos Lacan og Kirkegaard og i kognitiv terapi”. Seminarrækken om ”Lacans tre strukturer” er den tredje René Rasmussen holder, efter ”Sprog og affekt” (2019) og ”Lacan om angst” (2020-21).

Praktisk information:
Tid: 3 søndage i tidsrummet 11.00-16.00. (2 x 2 timer + 1 times frokostpause). Datoerne er: 3/10, 7/11 og 28/11
Sted: Kommunal Kunst og Teknik, Blågårds Plads 3, 3. sal, 2200 København N
Målgruppe: Seminarrækken er henvendt til både klinikere og andre faggrupper.

Tilmelding sker via dette link:
https://forms.gle/pfMKHp1vEoZGHkoFA