Protest 68-18 : Seminar # 2 : DAGLIGLIVETS HISTORIE

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

#2: DAGLIGLIVETS HISTORIE: ARBEJDE OG UDDANNELSE
24/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5

I det andet seminar i rækken forsøger vi at undersøge vores egen tid ved at se den i lyset af en 50 år gammel begivenhed. De fleste af vores samtidige institutioner, organisationer, råd og organer blev på vidt forskellige måder uigenkaldeligt påvirkede af begivenhederne i ’68, og vi lever derfor til daglig med sporene fra denne begivenhed.
Sammenlagt 10 millioner studerende og fabriksarbejdere deltog i den franske generalstrejke, der fik præsident Charles de Gaulle til at flygte fra landet. ’68 er derfor også et navn på mange af de konkrete kritikker der blev udarbejdet, og derfor behandler vi i det andet seminar betingelserne for arbejde og uddannelse i dag.
Vi får på dagen besøg af mange forskellige oplægsholdere. Først vil Lasse Horne Kjældgaard opridse hovedtankerne bag velfærdsstatens oprindelse og hvordan disse udmøntede sig op gennem 60’erne og 70’erne. Dernæst vil Rune Møller Stahl, Ph.D i statskundskab med afsæt i 80’ernes økonomiske omvæltninger beskrive den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik der i dag er blevet den styrende. Efter den historiske gennemgang vil Julian Lo Curlo fra Dansk Studerendes Fællesråd og Ronja Rose Ravnskov fra Dansk Magisterforening give os indblik i de nuværende forhold og kampe. Til at afrunde retter vi blikket uden for landet, og mod den nylige studenterbevægelse imod undervisningsafgifter i Sydafrika, FeesMustFall, hvor talsmanden Dylan Barry i dagens anledning gæster os fra Oxford. OBS: Dylan Barrys oplæg bliver holdt på engelsk.

Program:
12.00-12.20: Velkomst
12:20-13:00 Oplæg ved Lasse Horne Kjældgaard, professor ved RUC
13.00-13.20 Frokost
13.20-14.00 Oplæg ved Rune Møller Stahl, Ph.D fra KU
14.00-14.45 Basisgrupper og plenumdiskussion
14.45-15:10 Oplæg ved Julian Lo Curlo, DSF
15:10 -15:35 Oplæg ved Ronja Rose Ravnskov, DM
15.35-15.45 Kaffepause
15:45-16.30 Oplæg ved Dylan Barry, FeesMustFall
16.30-17.20 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.20-17.30 Afrunding og tak for i dag

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk

Seminarrækken videodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.