Aftenskolen II: »Det sande billede af fortiden flimrer forbi«

Begrebet om “nøgent liv” har de seneste år vundet umiskendeligt indpas, bl.a. gennem den italienske filosof Giorgio Agambens hovedværk Homo Sacer. Omvendt er det i mindre grad tydeligt, hvordan Homo Sacer-figuren etableres metodologisk i værket, og hvordan den er forbundet med Heideggers kritik af filosofiens historie og Foucaults begreb om arkæologi. Gustav Johannes Hoder vil med udgangspunkt i Signatura Rerum og Hvad er en ordre? skitsere de historiefilosofiske rammer for Agambens “arkæologiske” metode, der lægger op til en fælles samtale om, hvordan det i dag er muligt at tale om politisk historiefilosofi og kanonkritik.

Oplægsholder: Gustav Johannes Hoder

Eventtitel: »Det sande billede af fortiden flimrer forbi«

Tidspunkt: 11. December 2019, 19:00 – 21:00

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/812948912499927/

______________________________

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Gustav Hoder
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.