Sprog & Affekt er en grundlæggende indføring i den lacanianske psykoanalyses hovedtemaer ved lektor emiritus og praktiserende psykoanalytiker René Rasmussen. Gennem otte kapitler, der i vanlig lacaniansk stil er afholdt som mundtlige seminarer og derefter transskriberet, introduceres det ubevidste, det reelle, det imaginære og den symbolske orden, begæret, manglen, analysen, den store Anden og de fire diskurser. Bogen er således et oplagt sted at starte for enhver, der ønsker at stifte et nærmere bekendtskab med en af de vigtigste strømninger i den psykoanalytiske tradition.

Udgivelsesdato: 13.11.2021.