2019, 51-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

I tredje seminar er emnet kunst og politik. ’68 var nok en politisk begivenhed, men måske lige så meget en kulturel, og kunst og politik virkede i disse dage uadskillelige – bl.a. situationisterne og fluxus kombinerede kunst og politik i et forsøg på at bryde med de snævre rammer, der var sat for begge dele. Deres mål var at finde transformative måder at handle på og agere i verden – handlinger, der ikke blot reproducerede den eksisterende orden. Det er fortsat et relevant spørgsmål, som også følger op på nogle af de problemer vi stødte på i de to første seminarer, nemlig hvordan man kan handle og organisere sig.

Program:

Vi starter i caféen på Kapelvej 44:
12.00: Velkomst
12.15: Oplæg: “Det performative, det kollektive og det politiske” v. Tania Ørum, professor emerita ved Københavns Universitet
13.00: Gruppediskussion
13.45: Plenumdiskussion
14.15: Frokostpause

Vi går herefter i spejlsalen ovenpå, hvor der vil være:
15.00: Oplæg og interaktiv performance v. Sisters Academy
16.30: Samtale
17.00: Tak for i aften – vi rydder op og fortsætter diskussionen under mindre formelle rammer.

Programmet vil blive opdateret med flere informationer, som seminaret nærmer sig. Endnu en gang vil der være gratis frokost, og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig seminaret på forhånd gennem via https://problema.nemtilmeld.dk/3. Vi glæder os til at se jer!

Derudover er vi stadig i gang med at indsamle bidrag til antologien der udgives i anledning af seminarrækken. Send gerne dine idéer, tekst og problemer til kontakt@problema.dk.

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.
 
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk
 
Seminarrækken video- og fotodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.