Læsekredse

Der er i øjeblikket to læsekredse i gang.

Den første læsekreds startede i november 2018 med at læse G.W.F. Hegels Enzyklopädie der philosophischen wissenschaften, foreløbig første del, også kendt som ‘den lille logik’. Læsekredsen er lukket.

Den anden læsekreds har starter op i marts 2019, og har temaet ‘storbyeksistens’. Her læses og tales ud fra tekster af bl.a. Knud Pontoppidan, Georg Simmel, Marshall McLuhan og Den Usynlige Komité. Kredsen er åben for alle interesserede. Skriv til mailen nedenfor.

Problemas læsekredse er løst arrangerede omkring en eller flere personer, der ønsker at læse sig igennem et værk eller en bibliografi sammen med andre interesserede. Problema hjælper meget gerne med at finde disse ligesindede, udforme et godt pensum, finde eventuelle akademiske kontakter, og så videre. Har du et værk du altid har ønsket at læse og diskutere i fællesskab med andre, så skriv til os på kontakt@problema.dk.