Aftenskolen II: Med døden i huden – Om melanin og afropessimisme

Hvad hvis Verden faktisk er sort/hvid? Det er afropessimismens påstand, at alle Sorte er Slaver. At en Slave er socialt død. At denne sociale død er forudsætningen for Mennesket.
I sit oplæg vil Mikas Lang, med udgangspunkt i sin digtsamling, Melanin, og en artikel af Frank B. Wilderson III, præsentere en idé om en fundamental antagonisme mellem Mennesker og Slaver, der løber gennem det hele, fra Verden til kroppen.

Oplægsholder: Mikas Lang

Eventtitel: Aftenskolen: Med døden i huden: Om melanin og afropessimisme

Tidspunkt: 19. September 2019, 19 – 21

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/531359657668536/

______________________________

Torsdag d. 19 september begynder et nyt forløb om samtidige politiske problemer.

Alle er velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret the og kaffe.

AFTENENS PROGRAM
Velkomst
Oplæg v. Mikas Lang
Samtaler i mindre grupper
Diskussion i plenum

ANBEFALET LÆSNING
Som noget nyt vil aftenskolen have et anbefalet pensum til hver gang på op til 10 sider. Vi opfordrer alle deltagere til at læse teksterne, men det er ikke et krav for at kunne deltage.

Til denne gang er den anbefalede læsning:

Frank B. Wilderson III (2009): Grammar & Ghosts: The performative limits of African freedom.

Side 17-20, 25-28 og 40-41 i Mikas Langs digtsamling Melanin.

OM PROBLEMAS AFTENSKOLE
Problemas Aftenskole er en gratis, filosofisk aftenskole der afholdes hver anden uge hos Kommunal Kunst og Teknik på Blågårds Plads 3. Vi arbejder ikke med en traditionel sondring mellem lærer og elev, men arbejder ud fra en forudsætning om, at mennesker der mødes om ’et fælles tredje’ lærer af hinanden og lærer sammen.
Problemas Aftenskole er også et eksperiment med at udvikle ”undervisningsbaseret forskning”: Som en del af aftenskolen producerer vi en antologi – det såkaldte Problemkatalog – med tekster der samler op på, eller tænker videre over, de samtaler som aftenskolen har givet anledning til.

Vi opfordrer alle deltagere til at bidrage til Problemkataloget.

Problemas aftenskole afholdes i samarbejde med Kommunal Kunst og Teknik og Det FRIE Universitet. Vi modtager økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (3) : At skabe verden på ny

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det tredje og sidste afsnit i rækken kan høres her.

Filosofikum skriver:

Maj 68 var karakteriseret ved en fusion af kunst og politik, hvor kunsten blev politisk og oprøret kunstnerisk. Den eksperimenterende kunstskole arrangerede spektakulære happenings i København, situationisterne med Guy Debord i spidsen ‘drev rundt’ i Paris uden formål eller destination for at generobre byen, de ‘fordrejede’ kapitalismens hypnotiserende paroler og ‘konstruerede situationer’, der skulle tvinge menneskene til at bryde ud af den tilskuereposition som det kapitalistiske skuespil havde hensat dem i.

Lyt med på det tredje og sidste afsnit af vores programrække i samarbejde med Próblema “Protest 68-18”, hvor vi i selskab med kunsthistorikerne Tania Ørum og Mikkel Bolt udforsker forholdet mellem kunst og politik med udgangspunkt i bl.a. Jacques Rancière og Guy Debord.

02:29: “Det performative, det kollektive og det poltiske” ved lektor emeritus i kunsthistorie Tania Ørum

23:02: Interview med lektor i kunsthistorie Mikkel Bolt

(Tania Ørums oplæg er optaget live foran publikum i København den 9. februar 2019. En videooptagelse bliver snart tilgænglig med oplægget i sin fulde længde.)

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

Protest 68-19 : Seminar #4 : ARKIV & MANIFEST

Problema har sendt Arkivaristerne°, der er garvede idéhistorikere og kunstnere, på en arkæologisk ekspedition i Danske Studerendes Fællesråds arkiver. For nogen tid siden fandt vi tegn på potentielt meget interessante fund i disse arkiver, og derfor har vi besluttet os for at sætte de professionelle på sagen.

Til de tidligere seminarer har vi diskuteret begivenhederne i 1968 og deres betydning for i dag. Det har vist sig, at der var meget at hente. Denne gang vil vi tage fat i det konkrete materiale, som Arkivaristerne° graver frem til os. Ud fra denne materielle og skriftlige arv skal vi sammen prøve at sammensætte nye tekster, visioner og manifester, der peger mod fremtiden og måske et nyt oprør a la 68.

Vi slutter altså seminarrækken ved at prøve at formulere nogle af de ideer, som vi kan tage med videre fra den. Efter denne del af programmet vil der være aftensmad, koncert og FEST!

LØRDAG d. 9. MARTS på KAPELVEJ 44

Foreløbigt program:
kl. 15.00: Velkomst og introduktion ved Problema
kl. 15.30: Arkivaristerne° præsenterer deres fund
kl. 16.15: Kaffepause
kl. 16.30: Emancipatorisk cut-up-workshop, skriveværksted og gruppearbejde
kl. 18.00: Fælles præsentation af resultater og diskussion

kl. 19.00: Gratis aftensmad til alle deltagere

kl. 20.00-01.00 Drinks, koncerter og Diskjockeys

Bl.a. koncert m. Orchid Domain !

Programmet er fortsat under udarbejdning, både dagsprogrammet og aftenprogrammet – vi glæder os som altid til at diskutere med jer og denne gang også til at feste! Vi håber meget, I har lyst til at afslutte dette forløb med et brag sammen med os og samtidig at være med til at formulere visioner for fremtiden!

Læs mere om Arkivaristerne° på arkivaristerne.org

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/308005076573550/?active_tab=about

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk
Seminarrækken video- og fotodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Protest 68-19 : Seminar #3 : KUNST & POLITIK

2019, 51-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

I tredje seminar er emnet kunst og politik. ’68 var nok en politisk begivenhed, men måske lige så meget en kulturel, og kunst og politik virkede i disse dage uadskillelige – bl.a. situationisterne og fluxus kombinerede kunst og politik i et forsøg på at bryde med de snævre rammer, der var sat for begge dele. Deres mål var at finde transformative måder at handle på og agere i verden – handlinger, der ikke blot reproducerede den eksisterende orden. Det er fortsat et relevant spørgsmål, som også følger op på nogle af de problemer vi stødte på i de to første seminarer, nemlig hvordan man kan handle og organisere sig.

Program:

Vi starter i caféen på Kapelvej 44:
12.00: Velkomst
12.15: Oplæg: “Det performative, det kollektive og det politiske” v. Tania Ørum, professor emerita ved Københavns Universitet
13.00: Gruppediskussion
13.45: Plenumdiskussion
14.15: Frokostpause

Vi går herefter i spejlsalen ovenpå, hvor der vil være:
15.00: Oplæg og interaktiv performance v. Sisters Academy
16.30: Samtale
17.00: Tak for i aften – vi rydder op og fortsætter diskussionen under mindre formelle rammer.

Programmet vil blive opdateret med flere informationer, som seminaret nærmer sig. Endnu en gang vil der være gratis frokost, og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig seminaret på forhånd gennem via https://problema.nemtilmeld.dk/3. Vi glæder os til at se jer!

Derudover er vi stadig i gang med at indsamle bidrag til antologien der udgives i anledning af seminarrækken. Send gerne dine idéer, tekst og problemer til kontakt@problema.dk.

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.
 
Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk
 
Seminarrækken video- og fotodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (2) : Der er ikke nogen centralkomité for begivenheden

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det andet afsnit i rækken kan høres her.

Filosofikum skriver:

I årene op til 68 var fransk tænkning særligt præget af en modsætning mellem frihed og struktur. Mellem en filosofi, der opfatter mennesket som et frit og engageret subjekt karakteriseret ved evnen til at negere sine materielle vilkår, og en filosofi, der opfatter det som et produkt af ubevidste strukturer. En filosofi, der hyldede engagementet i maj 68, som et oprør af frihed og for frihed, og en filosofi, som reducerede det til en lille krusning i overfladen. Det er denne konfrontation, som den franske filosof Alain Badious begreb om begivenheden er født ud af. I oplægget med undertitlen “Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske” fra foreningen Próblemas seminar d. 10 november, diskuterer Kirsten Hyldgaard, lektor i filosofi ved DPU, forholdet mellem strukturer og begivenheder med udgangspunkt i strukturalistiske tænkere som Ferdinand de Saussure og Claude Lévi-Strauss og Badious begivenhedsfilosofi. Vi bringer i dette afsnit et uddrag af Kirstens oplæg, samt et interview, hvor vi går i dybden med nogle af hendes pointer fra seminaret og taler om, hvilke begivenheder vi måske skal være opmærksomme på idag, blandt andet #metoo-kampagnen og De Gule Vestes oprør i Frankrig.

02:33: “Strukturer og begivenheder — Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske?” ved Kirsten Hyldgaard

35:29: Interview med Kirsten Hyldgaard (Oplægget er optaget live foran publikum i København den 10. november 2018, og kan ses i sin fulde længde her).

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

Filosofikum : Protest 68-18 Podcast (1) : Strukturer går ikke på gaden

I forbindelse med seminarrækken Protest 68-18 laver Filosifikum podcast. Det første afsnit i rækken kan høres her.

Filosoikum skriver:

I år er det 50 år siden, at studerende og arbejdere over hele verden gik på gaden i protest mod konsumsamfundet, professorvældet, Vietnamkrigen, patriarkatet osv. osv Men kan man overhovedet tale om et samlet 1968-oprør eller revolution? Og i så fald, var den vellykket eller blot en krusning i overfladen? Og hvad kan vi lære af begivenhederne i dag? Filosofikum var d. 10 november til det første af foreningen Próblemas seminarer om 68, “Strukturerne går på gaden”. I dette afsnit skal vi høre to uddrag: Problemas Rasmus Bro Clemmensen om studenteroprør i dag, og filosof og journalist Tine Byrckel om hvorfor, Lacan var så irriteret på de unge oprørere i 68. Vi var også et smut forbi det idéhistoriske tidsskrift Slagmarks udgivelsesreception for deres nye bog “1968” , hvor vi fik os en snak med redaktør Bjarke Skærlund Risager om det lange og globale 68, rødstrømperne og den modstandsdygtige kapitalisme.

04:08: Interview med redaktør på Slagmark Bjarke Skærlund Risager

26:54: “Studenterbevægelser, bøger og nye skoler” ved Próblemas Rasmus Bro Clemmensen

41:20: “Cohn og Lacan på trappen” ved Tine Byrckel

(Både interview og oplæg er optaget live foran publikum i København hhv. den 13. og 10. november 2018. Videooptagelser af Tine Byrckels oplæg i fuld længde kan ses her)

Podcasten er produceret af Katrine Høghøj og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch.

Protest 68-18 : Seminar # 2 : DAGLIGLIVETS HISTORIE

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

#2: DAGLIGLIVETS HISTORIE: ARBEJDE OG UDDANNELSE
24/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5

I det andet seminar i rækken forsøger vi at undersøge vores egen tid ved at se den i lyset af en 50 år gammel begivenhed. De fleste af vores samtidige institutioner, organisationer, råd og organer blev på vidt forskellige måder uigenkaldeligt påvirkede af begivenhederne i ’68, og vi lever derfor til daglig med sporene fra denne begivenhed.
Sammenlagt 10 millioner studerende og fabriksarbejdere deltog i den franske generalstrejke, der fik præsident Charles de Gaulle til at flygte fra landet. ’68 er derfor også et navn på mange af de konkrete kritikker der blev udarbejdet, og derfor behandler vi i det andet seminar betingelserne for arbejde og uddannelse i dag.
Vi får på dagen besøg af mange forskellige oplægsholdere. Først vil Lasse Horne Kjældgaard opridse hovedtankerne bag velfærdsstatens oprindelse og hvordan disse udmøntede sig op gennem 60’erne og 70’erne. Dernæst vil Rune Møller Stahl, Ph.D i statskundskab med afsæt i 80’ernes økonomiske omvæltninger beskrive den uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik der i dag er blevet den styrende. Efter den historiske gennemgang vil Julian Lo Curlo fra Dansk Studerendes Fællesråd og Ronja Rose Ravnskov fra Dansk Magisterforening give os indblik i de nuværende forhold og kampe. Til at afrunde retter vi blikket uden for landet, og mod den nylige studenterbevægelse imod undervisningsafgifter i Sydafrika, FeesMustFall, hvor talsmanden Dylan Barry i dagens anledning gæster os fra Oxford. OBS: Dylan Barrys oplæg bliver holdt på engelsk.

Program:
12.00-12.20: Velkomst
12:20-13:00 Oplæg ved Lasse Horne Kjældgaard, professor ved RUC
13.00-13.20 Frokost
13.20-14.00 Oplæg ved Rune Møller Stahl, Ph.D fra KU
14.00-14.45 Basisgrupper og plenumdiskussion
14.45-15:10 Oplæg ved Julian Lo Curlo, DSF
15:10 -15:35 Oplæg ved Ronja Rose Ravnskov, DM
15.35-15.45 Kaffepause
15:45-16.30 Oplæg ved Dylan Barry, FeesMustFall
16.30-17.20 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.20-17.30 Afrunding og tak for i dag

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret. Skriv senest tre dage inden seminaret til aja@dsfnet.dk

Seminarrækken videodokumenteres. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.

Protest 68-18 : Seminar # 1 : STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN!

2018, 50-året for begivenhederne i maj 1968, er blevet markeret over hele verden, og fortolket på tværs af det politiske spektrum. Ingen steder lader man til at kunne blive enige; skal ’68 gentages eller glemmes, fejres eller begrædes? Problema og Dansk Studerendes Fællesråd sætter i denne seminarrække de 50 år gamle begivenheder i stævne. Hvad kan de fortælle os i dag? Hvorfor fortolkes de så forskelligt? Hvilke termer blev historien skrevet under, og hvilke institutioner forvalter dem?

Seminar #1: STRUKTURERNE GÅR PÅ GADEN!
10/11-2018, kl. 12.00-17.30 på Kapelvej 44

I det første seminar i rækken forsøger vi at forstå forholdet mellem det at gøre oprør, at forsøge at frigøre sig, og hvordan dette oprør igen integreres i det system, man oprindeligt forsøgte at frigøre sig fra. Denne indre modsigelse går nemlig igen i enhver politisk bevægelse, og har haft en uomgængelig historisk betydning helt frem til i dag.
Seminaret stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvad frigørelse kan betyde i dag. Centrale dele af maj ’68 bestod i en kritik af universitetets strukturelle forklaringer: “Strukturer går ikke på gaden!” blev et kendt graffitislogan. Til dette svarede psykoanalytikeren Jacques Lacan, at ’68 er nøjagtig hvad der sker, når strukturelle uligheder er gået for vidt. Og så, mente han, går strukturerne på gaden og protesterer.
I dag er der fortsat politiske initiativer der ligner ’68. Rasmus Bro fra ‘et andet universitet’ vil opridse nogle af disse for os. Derefter vil Kirsten Hyldgaard fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet holde et oplæg om den grundlæggende modsætning i at lære at tænke. Til sidst vil filosof og psykoanalytiker Tine Byrckel udfolde seminarets titel gennem historien om mødet mellem lederen af den franske studenterbevægelse Daniel Cohn-Bendit og psykoanalytikeren Jacques Lacan.

Program:
12.00-12.15 Velkomst
12.15-12.45 “Studenterbevægelser, bøger og nye skoler” ved Rasmus Bro, Problema
12.45-13.30 “Strukturer og begivenheder – Hvornår sker der noget i tænkningen og i det politiske?” ved Kirsten Hyldgaard, DPU
13.30-14.15 Gratis frokost
14.15-15.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
15.15-16.00 “Lacan og Cohn-Bendit på trapperne” ved filosof Tine Byrckel
16.00-16.15 Kaffepause
16.15-17.15 Basisgrupper og plenumdiskussion
17.15-17.30 Afrunding og tak for i dag

_____________________________________________
Seminarrækken arrangeres af Problema og Danske Studerendes Fællesråd og er støttet økonomisk af DUF og Tuborgfondet.

Transportudgifter refunderes, hvis du rejser til København for at deltage i seminaret.

Seminarrækken videodokumenteres af Jacob Nossell. Podcasten Filosofikum formidler. Seminarerne bliver derfor optaget. Kontakt os på dagen, hvis du ikke ønsker at blive optaget.
_____________________________________________

 

Aftenskolens problemkatalog

Nu hvor aftenskoleforløbet om “sjæl og psyke og subjektivitet” er afsluttet, går vi i gang med at lave en lille publikation – et såkaldt problemkatalog – hvori vi samler op på nogen af de samtaler vi har haft undervejs og de tanker som det har givet anledning til, de spørgsmål som er blevet rejst og de problemer vi er stødt på.

Har du deltaget i Problemas Aftenskole og har du lyst til at bidrage med en tekst, er det her den korresponderende invitation.

Vi tænker udgivelsen som en art polyfoni, så i den forstand er der er meget vide rammer – både hvad angår bidragenes form og genstand. Selvom det selvfølgelig kunne være fedt, hvis det ikke var totalt løsrevet fra aftenskolens tema. Skriv gerne essayistisk, skriv gerne fiktion eller skriv en mere traditionel akademisk tekst. Hold dig ikke tilbage for at bruge modeller og illustrationer.

Alternativt, hvis du har noget liggende i skrivebordsskuffen, som ikke rigtig passer ind andre steder .. så kunne du jo sende det til os.

Send din tekst til kontakt@problema.dk
Vi går i gang med det redaktionelle arbejde løbende.
Deadline for bidrag er den 1. december.”

Aftenskolen: Lacan; Sprog og Subjekt (Psyke, sjæl, subjekt 5/5)

Oplægsholder: René Rasmusen

Eventtitel: Aftenskolen: Lacan, Sprog og Subjekt

Tidspunkt: 28. September 2018, 18 – 20

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/1857834327585013/?notif_t=aymt_promote_event_post_tip&notif_id=1537718954844462

På torsdag afholder vi 5. og sidste gang af Problemas Aftenskole om sjælen, psyken og subjektet, inden aftenskolen går videre til andre emner. Denne gang er oplægsholderen René Rasmussen, der vil fortælle om Lacans opfattelse af sprog, diskurs og subjekt.

René Rasmussen er en af landets største ekspertiser i Lacan, han har bl.a. været med til at oversætte Lacans seminar XI til dansk. Desuden han er lektor på Københavns Universitet og også praktiserende lacaniansk psykoanalytiker.

René vil på torsdag fortælle om forholdet mellem sproget og subjektet. Vi har tidligere bl.a. talt om sjælens tredeling hos Platon og om barnets før-subjektive tilstand. Denne gang skal vi undersøge det problem, som sproget er for mennesket, netop som det, der deler mennesket og definerer dets strukturelle plads i verden.

Aftenskolen begynder denne gang en time tidligere, altså kl. 18.00. Ellers følger vi det sædvanlige program, hvor vi først har oplæg, derefter gruppearbejde, og til sidst diskussion i fællesskab. Tanken med denne struktur, er at give os muligheden for sammen at undersøge emnet, og ikke blot være passive tilskuere til en mesters udlægning. Alle er derfor også velkomne, uanset baggrund eller forudsætninger.

Denne aftenskole er femte og sidste seminar i en række, der holdes under titlen “Problem #1 : Psyke, Sjæl, Subjekt”.