Problemkatalog #1 : Sjæl, Psyke, Subjekt

Dette tidsskrift – som vi har valgt at kalde for et ‘problemkatalog’ – er helt konkret et biprodukt af Próblemas Aftenskoles forløb om sjælen, psyken og subjektiviteten, der strakte sig over syv aftener i sensommeren og efteråret 2018 (7. juni til 27. september) og blev holdt i Kommunal Kunst og Tekniks lokaler på Blågårds Plads i København. Problemkataloget samler, som sagt, op på nogle af de samtaler, der opstod undervejs, og de problemer, vi stødte på.

Pointen med dette tidsskrift er det problematiske: Ikke det perfekte, det afsluttede eller de godkendte måder at anskue tingene på. Det vigtigste er ikke de formfuldendte syllogismer og svar, men en kredsen om de essentielle problemer, som deltagerne til aftenskolen er stødt på. Problemkatalogets tekster er derfor med forsæt ikke fagfællebedømte. Vi ønsker at udgive et tidsskrift for tænkning, der ikke ligger under for den traditionelle forskningslitteraturs genrekrav. Men mange af de bedste, vigtigste eller mest inspirerende tekster, som vi selv har læst, ville, hvis de var blevet skrevet i dag, ikke bestå en eksamen eller klare en moderne fagfællebedømmelse.

Problemkataloget er således også et tidsskrift for arbejdspapirer, mislykkede tankeeksperimenter, personlige idiosynkrasier, manifester, traktater, ekskurser, ønsketænkning og monologer. Et tidsskrift hvor det, der ville være rykket ned i fodnoterne, bliver stående i brødteksten, det, der ville være blevet klippet ud, ryger ned i noteapparatet, og hvor det, der måske burde stå i brødteksten, er underforstået, forsvundet eller først udgives i næste nummer.

Take care of your darlings.

INDHOLD:

Forord

Rasmus Bro Clemmensen: Sjæl – Psyke – Subjekt

Denis Ebbesen & Jeppe Olsen: Symbolik i udviklingspsykologisk regi

Mikkel Reher-Langberg: En kort indføring i begrebet dødsdrift

Ejler Nyhavn: Faust – Det er en tragedie

Uddrag af Goethes Faust i på tysk
Uddrag af Goethes Faust i i danSk Oversættelse

Andreas Hjort Bundgaard: Vindstilhed.

Daniel V. Kjer: Freud og det normale sexliv

Niklas Birksted: Subjektets evindelige undergang

Nicolai Højer Sanders: Some musings about the nature of consciousness

René Rasmussen: The Sound of Silence

Hvis du vil købe et eksemplar af Problemkataloget, så send en email til kontakt@problema.dk