CALL FOR PAPERS : Psykoanalytiske perspektiver på det nye højre

Call’et kan downloades som pdf på dansk og engelsk.

Psykoanalytiske perspektiver på det nye højre

CALL FOR PAPERS
Konference d. 25. – 26. april 2020
Deadline for papers d. 22. marts

Det ubevidste, det er det politiske

Med de ord slog Jacques Lacan fast, at det ubevidste ikke kan ses uafhængigt af politiske diskurser. I dag er en række af sådanne diskurser præget af en radikal højredrejning, som viser sig i bl.a. segregering, populisme og racisme – en højredrejning, der ikke længere er begrænset til den traditionelle højrefløj.

Denne højredrejning har i det politiske genaktualiseret en række af klassiske psykoanalytiske spørgsmål: spørgsmål om eksempelvis identifikation, dødsdrift, gentagelse, regression, rationalitet, sprog og affekt.

Vi ønsker på denne konference at undersøge hvordan psykoanalytiske kategorier og forklaringsrammer kan bidrage til vores forståelse af udviklingerne i det politiske.

___

Forskere såvel som klinikere og studerende opfordres til at indsende forslag til oplæg.

Oplæg af max. 30 min.

Oplæggene kan både være præsentationer af psykoanalytisk informerede analyser af udviklingen i det politiske og metodiske refleksioner over brugen af psykoanalytiske begreber i politiske analyser.

Send venligst abstract på artikel eller synopsis for oplæg på højst 2 normalsider til kontakt@problema.dk senest den 22. marts.
Skriv “Konference om det nye højre” i emnefeltet.

Konferencen vil foregå den 25. – 26. april 2020
på Kulturhuset Støberiet på Blågårds Plads 3 i København.