Aftenskolens problemkatalog

Nu hvor aftenskoleforløbet om “sjæl og psyke og subjektivitet” er afsluttet, går vi i gang med at lave en lille publikation – et såkaldt problemkatalog – hvori vi samler op på nogen af de samtaler vi har haft undervejs og de tanker som det har givet anledning til, de spørgsmål som er blevet rejst og de problemer vi er stødt på.

Har du deltaget i Problemas Aftenskole og har du lyst til at bidrage med en tekst, er det her den korresponderende invitation.

Vi tænker udgivelsen som en art polyfoni, så i den forstand er der er meget vide rammer – både hvad angår bidragenes form og genstand. Selvom det selvfølgelig kunne være fedt, hvis det ikke var totalt løsrevet fra aftenskolens tema. Skriv gerne essayistisk, skriv gerne fiktion eller skriv en mere traditionel akademisk tekst. Hold dig ikke tilbage for at bruge modeller og illustrationer.

Alternativt, hvis du har noget liggende i skrivebordsskuffen, som ikke rigtig passer ind andre steder .. så kunne du jo sende det til os.

Send din tekst til kontakt@problema.dk
Vi går i gang med det redaktionelle arbejde løbende.
Deadline for bidrag er den 1. december.”