Problem # I : Psyke, sjæl, subjekt

Problemas aftenskole går nu ind i en ny fase. Grunden til at Problema findes, er at vi føler et behov for en alternativ måde at lære og forske på, en måde hvor problemerne leder os, og ikke erhvervsrelevans, nemme svar, der blot følger lærerens diktat eller sågar faggrænser, karriere eller karakterer – vi vil den fri tanke og dens selvorganisering. Vi har derfor besluttet at aftenskolen nu skal bevæge sig et skridt i retning af at blive et sådant alternativ, en egentlig skole. Fra nu af vil den bestå af en række tematiske forløb, der undersøger specifikke problemfelter. Målet er at skabe kontinuerlige forløb der opfordrer til fælles undersøgelse og gør det muligt gennem længere tid at diskutere de problemer vi støder på. Vores første tema-række er “Psyke/sjæl/subjekt”, hvor en række forskellige oplægsholdere vil præsentere forskellige vinkler på, hvad der udgør den menneskelige erfaringsverden. Forløbet vil bestå af 5 seminarer. Oplægsholderne er bl.a.:

Mikkel Reher-Langberg, praktiserende psykolog og forfatter til “Faces of the Freudian ‘I’

Ejlar Nyhavn, digter og oversætter – senest af Goethes “Faust“, som han vil fortælle om.

Som altid vil fokus være på diskussionerne og den fælles udforskning af det materiale som oplægsholderne præsenterer os for. Vi håber derfor også at mange vil komme, ikke bare til et enkelt, men til flere af gangene, således at vi får en mere dybdegående og opsamlende diskussion i gang. Vi stræber desuden mod at kunne lave en lille udgivelse med resultatet af hvert aftenskoleforløb.

Første gang i det nye forløb er allerede d. 19/7, hvor Mikkel Reher-Langberg vil give os en introduktion til psykodynamik – både til de metoder der bruges og det psykoanalytiske tankegods der ligger til grund.

https://www.facebook.com/events/898479927003531/