Aftenskole # 2 – Symbolik og sansning

Oplægsholder: Jeppe Olsen

Eventtitel: Próblemas aftenskole # 2 – Symbolik og sansning

Tidspunkt: Torsdag, d. 21/06, kl. 19-21.

Sted: KKT – Kommunal Kunst og Teknik – Blågårds Plads 3, 3. etage, 2200 København N

Facebook-event URL: https://www.facebook.com/events/2103343893013792/

Inden for psykologien kan man få et indtryk af, at sansning er et sæt biologiske egenskaber, og at det egentligt psykiske begynder med åndsevnerne eller de højere ordens funktioner. Imidlertid foreligger der ingen plausible bud på en organisk struktur der kan varetage sansernes samvirke. Så hvori består sansernes indbydes forhold og hvad er de generiske relationer mellem sansning og åndsevner. Kan det ældgamle doktrin om åndsevner og symbolik som en fælles sans (sensus communis) ikke havde noget på sig, således at menneskebarnets indvielse i symbolik indstifter en grundlæggende omkalfatring af sansernes indbyrdes forhold.

Sådanne spørgsmål forsøget Ebbesen og Olsen (2018) at undersøge fra en udviklingspsykologisk vinkel, hvor det semiotiske vokabular benyttes til analytisk at betragte menneskebarnet som en menings-maskine.

Undersøgelsens mest dristige konklusion er at menneskebarnets indvielse i symbolik indstifter en ny tid, hvorfor man som indgang til aftenskole oplægget kan spørge sig selv: Hvorfor skal de fysiske videnskaber havde patent på at definerer tid?

Program for aftenskolen:

19:00 Introduktion
19:10 Oplæg v. Jeppe Olsen
20:00 Basisgruppedialog
20:30 Plenumdiskussion
21:00 Tak for i aften (Problemas aftenskole slutter, Problemas efterskole starter)